Drs. Hans Bolten

Faculty Member

Hans Bolten is als docent en gespreksleider verbonden aan instellingen als het Nieuwe Trivium, de Business Universiteit Nyenrode en de Opleiding voor Verpleegkundig Specialist in Utrecht. Hij verzorgt trainingen Socratische Vaardigheden en Vragen stellen voor diverse beroepsgroepen.

Kernbegrip in het werk van Bolten is praktische reflectie. Op het functioneren van de organisatie en op eigen handelen. Bolten zet mensen aan het denken over hun professionele opvattingen en uitgangspunten. Het gaat daarbij om de eigen ervaring én de bezinning daarop. Belangrijk is niet zozeer het vinden van goede antwoorden maar het achterhalen van de juiste vragen. Onder andere als het gaat om ethiek en integriteit.

Dat omvat meer dan het voorkomen van fraude en corruptie. Integriteit maakt deel uit van een professionele attitude: doen waarvoor je bent aangesteld en staan voor wat je doet. Maar ook het kunnen afwegen en beargumenteren waarom regels soms juist niet van toepassing zijn. Zo beschouwd is professionaliteit ook, juist in situaties waarin regels ontbreken of niet duidelijk zijn, in staat zijn om op (moreel) verantwoorde wijze te oordelen en te handelen.

Drs. Hans Bolten studeerde Wijsbegeerte binnen de vakgroep Kentheorie en Metafysica aan de Universiteit van Amsterdam, en Filosofie en Maatschappijleer aan het Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam.

Waarom kiezen voor Wagner?

  • Onafhankelijk en internationaal georiënteerd
  • Wereldwijde academische partners
  • Sinds 1985
  • Trusted advisor
  • Meer dan 15 erkenningen
  • Rijkserkende instelling voor Hoger Onderwijs

Kalender

Masterclass Missie Visie
Nieuw Allardsoog, Bakkeveen
Coach Oefendagen
Berghotel, Amersfoort
Training Teamcoaching
Berghotel, Amersfoort
Coachopleiding Post-HBO
Nieuw Allardsoog, Bakkeveen
Masterclasses Toekomstig Leiderschap in de Sport
KNVB Campus, Papendal, SX, IGC

Volledige kalender

Maak je wereld groter. Je ontmoet bij ons academische kennis. Inspirerende praktijkverhalen. Geaccrediteerde topopleidingen. En misschien wel relaties voor het leven.

Lees meer over Wagner

 

checkOnafhankelijk en internationaal georiënteerd  checkSinds 1985checkTrusted advisorcheckRijkserkende instelling voor Hoger OnderwijscheckMeer dan 15 erkenningen