Ondersteuning bij Fit & Proper Test

Voor bestuurders en commissarissen van woningcorporaties

Ondersteuning bij Fit & Proper Test

Na invoering van de nieuwe Woningwet gelden nieuwe regels voor de (her)benoeming van bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. Vanaf 1 juli 2015 is toetsing van kandidaat bestuurders en toezichthouders door de Autoriteit Woningcorporaties op geschiktheid voor de vervulling van de functie een wettelijk bepaald onderdeel van de procedure. Dat geldt evenzo bij herbenoeming van commissarissen en bestuurders. Wij bieden je professionele ondersteuning bij de voorbereiding op de Fit & Proper Test. Met onze begeleiding ben je goed voorbereid op de toetsing door de Autoriteit Woningcorporaties.

Voor wie?

 • Individuen waaromtrent een woningcorporatie een voorgenomen besluit heeft genomen om hem of haar te benoemen tot commissaris of bestuurder.
 • Individuen waaromtrent een woningcorporatie een voorgenomen besluit heeft genomen om hem of haar te herbenoemen als commissaris of bestuurder.
 • Raden van Toezicht van woningcorporaties die zich willen verdiepen en inzicht willen krijgen in de nieuwe Woningwet voor wat betreft het onderdeel Fit & Proper Test.

Thema’s

In onze dienstverlening besteden wij, met jouw specifieke wensen als uitgangspunt, aandacht aan de volgende thema’s:

 • Verwoording van jouw motivatie en competenties ten aanzien van een te vervullen rol als bestuurder of commissaris.
 • Een dieper zelfinzicht in je waarden en dilemma’s.
 • Inzicht in wat ‘Fit & Proper’ van je vraagt.
 • Analyse van je eigen ontwikkelpunten. In onze aanpak maken wij gebruik van een gevalideerde vragenlijst (op basis van de Workplace Big Five) waarmee wij jouw competenties onderzoeken en vergelijken met de competenties die in de nieuwe Woningwet zijn genoemd als zijnde relevant voor de betreffende functie.
 • De voorbereiding op het gesprek met de Woningautoriteit.
 • Dossier op orde (waaronder: motiveringsformulier, matrixformulier, betrouwbaarheidsformulier, beoordelingsmatrix, Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), recent curriculum vitae, functieprofiel en gevolgde selectieprocedure).

Praktische informatie

Investering

De ondersteuning voor de Fit & Proper Test voor bestuurders en commissarissen kent 2 varianten. De eerste, en meest uitgebreide variant, is gebaseerd op 2 bijeenkomsten van 4 uur en een PiCompany test gericht op de competenties zoals die in de woningwet zijn opgenomen. De investering hiervoor bedraagt € 2.500*. De tweede variant, 2 bijeenkomsten van 2 uur inclusief de PiCompany test, is bedoeld voor diegene die al kennis en ervaring heeft opgedaan binnen de wereld van woningcorporaties. De investering hiervoor bedraagt € 1.450*. *Deze bedragen zijn inclusief onze voorbereiding en reistijd, maar exclusief BTW, eventuele reiskosten à € 0,35 per km en eventuele locatiekosten.      

Begeleider

Gesprekspartner
Jorinde Kelder

06 - 11 33 40 18
jorinde@wagner.nl

Bekijk profiel

Accreditaties

PI Company

'Op weg naar een wereld die groter is dan onszelf.'

Onze visie op Governance.

Lees verder

Waarom kiezen voor Wagner?

 • Goede voorbereiding op de toetsing Autoriteit Woningcorporaties
 • Meer dan 30 jaar ervaring in besturen en toezichthouden
 • Brede en toekomstgerichte benadering van governance

checkOnafhankelijk en internationaal georiënteerd  checkSinds 1985checkTrusted advisorcheckRijkserkende instelling voor Hoger OnderwijscheckMeer dan 15 erkenningen