Talent & Change Consulting

‘Lifetime employment’ maakt plaats voor ‘lifelong employability’

Talent & Change

Wagner ondersteunt organisaties in strategische vraagstukken rondom arbeid: de wisselwerking tussen ondernemerschap en aanbod en vraag naar arbeid in de meest ruime zin. Belangrijke breukvlakken in de samenleving worden nu ook zichtbaar in de wijze waarop moderne organisaties zich organiseren. Ondernemend vermogen is daarbij een leidend beginsel. HR vergroot haar toegevoegde waarde door zich te richten op ontwikkelvermogen en op de wederkerige en gelijkwaardige relatie tussen werkgever en werknemer. ‘Liftetime employment’ maakt plaats voor ‘lifelong employability’. In onze dienstverlening zorgen wij voor een capability transfer. Dat betekent dat na onze interventie het individu zich verder ontwikkeld en de organisatie heeft geleerd en aan vitaliteit heeft gewonnen. Dat maakt onze dienstverlening duurzaam.

HR Termijn professionals & managers

Professionals en managers van Wagner zijn beschikbaar voor specifieke opdrachten voor een bepaalde termijn. Daarbij onderscheidt een professional van Wagner zich van reguliere interim-managers door in persoon een schat aan relevante kennis, ervaring en relaties binnen jouw organisatie te brengen.

In het bijzonder zijn we graag je partner voor HR en organisatie ontwikkelingsvraagstukken. Onze expertise betreft vooral HR strategische, veranderkundige activiteiten en het begeleiden van reorganisaties en herstructureringen. Tevens ben je voor tijdelijke vervanging van managers HR of HR professionals bij ons aan het juiste adres.

In onze dienstverlening zorgen wij voor een capability transfer. Dat betekent dat na onze interventie de organisatie heeft geleerd en aan vitaliteit heeft gewonnen. Dat maakt onze dienstverlening duurzaam.

Verantwoordelijk voor deze practice is Jorinde Kelder MHD. Zij is boardroom consultant binnen Wagner en ondermeer verantwoordelijk voor de adviespraktijk op het gebied van Talent & Change. Zij heeft haar achtergrond in het brede domein van management en HR en heeft functies vervuld in de financiële sector, in de consultancy en bij start-up’s. Binnen Aegon is zijn langdurig werkzaam geweest o.a. als Manager People Development. Zij behaalde haar Master of Human Development in Organisations aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook is zij gecertificeerd commissaris / toezichthouder.

Advies HR vraagstukken

Er zijn momenten dat een organisatie een HR professional nodig heeft, maar die niet voor handen heeft. Wellicht omdat de organisatie te klein is voor een eigen HR professional, omdat er sprake is van onderbezetting, afwezigheid van HR professionals of omdat vreemde ogen nu eenmaal dwingen en soms helpen tot een doorbraak of oplossing te komen.

Wat lossen wij voor je op?

Onze HR professionals zijn breed inzetbaar. Je kunt bijvoorbeeld denken aan advies over loopbaan en opleidingen, werving en selectie, bemiddeling in conflicten, beloningsvraagstukken en vragen rondom functiewaardering etc. Onze HR professionals zijn academisch en post doctoraal geschoold. Hun ervaring en persoonlijkheid zijn van boardroomniveau. Zij zijn in staat om vraagstukken snel te doorgronden en op te lossen.

Jorinde Kelder is board consultant binnen Wagner. Zij is verantwoordelijk voor de adviespraktijk op het gebied van Talent & Change. Zij heeft haar achtergrond in het brede domein van management en HR en heeft functies vervuld in de financiële sector, in de consultancy en bij start-up’s. Binnen Aegon is zij langdurig werkzaam geweest o.a. al Manager People Development. Zij behaalde haar Master of Human Development in Organisations aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook is zij gecertificeerd commissaris / toezichthouder.

Levensloopbaanbegeleiding

Confucius: ‘Choose a job you love and you never have to work a day in your life.’

De betekenis van werk

De betekenis van ‘werk’ verandert. Aspecten als kwaliteit, inspiratie, ondernemerschap en verbinding worden steeds belangrijker. De oriëntatie verlegt zich van output (wat levert het op) naar outcome (wat betekent het voor betrokkenen), van baan naar een bestaan, van welvaart naar welzijn, van transactiegericht denken naar relationeel en transformationeel denken. Zowel werkgever als werknemer als de zelfstandige professional worden uitgedaagd na te denken over hun strategische oriëntatie. Zo wordt ‘lifetime employment’ ‘lifelong employability’. Wij helpen je graag bij het inzichtelijk maken van bovenstaande ontwikkelingen, wat dat voor je betekent en waar je kansen liggen.

Jouw persoonlijk profiel

Wij beschikken over kennis, ervaring en inzicht ten aanzien van competenties, vaardigheden en kennis die nodig is om te functioneren en te ontwikkelen. Hierdoor kunnen wij je ondersteunen in je verdere ontwikkeling. Als partener van PiCompany heeft Wagner exclusieve basis toegang tot en de beschikking over instrumentarium en onderliggende data waarmee wij samen met je je huidige profiel kunnen afzetten tegen het geambieerde profiel. Zo krijg je zicht op de mate van overeenkomst tussen het door jouw gewenste- en je huidige profiel en het ontwikkelpad dat daar mogelijk tussen zit.

Thema’s

Bij onze Levensloopbaanbegeleiding kunnen o.a. de volgende thema’s aan de orde komen:

  • Reflecteren op de arbeidsmarkt en de eigen positie daarbinnen.
  • Verkennen van de gewenste positie op de arbeidsmarkt.
  • Inzicht verkrijgen in eigen competenties.
  • Helder krijgen van eigen zoekprofiel.
  • Door de combinatie van de genomen stappen tot conclusies en een actieplan komen.

Voor wie?

Voor managers, bestuurders en professionals die behoefte hebben aan verdiepend inzicht in hun eigen drijfveren, talenten en de plaats die werk inneemt in hun leven in relatie tot de ontwikkelingen rondom arbeid. Voor hen die hun levensloopbaan zinvol invulling willen geven of zij die opnieuw keuzes willen maken.

Investering

De Levensloopbaanbegeleiding is gebaseerd op 4 bijeenkomsten van 2 uur, een intake van een uur en een persoonlijkheidstest. De investering bedraagt € 2.600. Dit bedrag is inclusief onze voorbereiding en reistijd, maar exclusief BTW en eventuele reiskosten à € 0,35 per km en eventuele locatiekosten.

Gesprekspartner
Jorinde Kelder

06 - 11 33 40 18
jorinde@wagner.nl

Bekijk profiel

'Lifetime employment maakt plaats voor lifelong employability.'

Onze visie op Talent & Change.

Lees meer

Waarom kiezen voor Wagner?

  • Wij zorgen voor een capability transfer

checkOnafhankelijk en internationaal georiënteerd  checkSinds 1985checkTrusted advisorcheckRijkserkende instelling voor Hoger OnderwijscheckMeer dan 15 erkenningen