Postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Dynamiek tussen bestuur en toezicht

Type
Parttime

Duur
6 weken

Startdata
15 x per jaar, 11 locaties*

Opleidingskosten
€ 4.950*

Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

De Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders beslaat 12 dagdelen. Er zijn 3 varianten:

 • Regulier: 6 dagen binnen 6 weken, 1 dag per week.
 • Intensive: 5 dagen en avonden binnen 2 weken.
 • High Intensive: 5 dagen en avonden binnen 1 week.

 

“De Governance Opleiding heeft mij geholpen om mijn blik van bestuurder te wijzigen in die van een toezichthouder. Een belangrijke verantwoordelijkheid met veel voetangels en klemmen. Maar ook een versterking voor een organisatie, mits goed ingevuld. De veranderende insteek van good governance vraagstukken en de balans tussen betrokkenheid en geëngageerdheid enerzijds en voldoende distantie en rolvastheid anderzijds. In een rijk gemêleerde groep kwam dit goed aan bod.”

Drs. Sjaak Kraanendonk

Voormalig CEO Spar Nederland BV

 

Wat deze Governance Opleiding je brengt:

 • Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
 • Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
 • Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
 • Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
 • Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Voor wie?

De Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders is bedoeld voor commissarissen / toezichthouders en diegenen die vanuit hun jarenlange bestuurlijke ervaring de stap willen maken naar een toezichthoudende rol. De opleiding is ook waardevol voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten en accountants. Deelnemers komen voornamelijk uit het Nederlandse en internationale bedrijfsleven en daarnaast ook uit de (semi) publieke sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

Curriculum

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Good Governance
 • De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
 • Regelgeving en codes
 • Strategie en control
 • Risicomanagement
 • Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Integriteit in bestuurlijke processen
 • Reputatie
 • Financieel toezicht en waardebepaling
 • Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics

“De nieuwe generatie toezichthouders is beter in staat om verbinding te maken met de wereld om haar heen. De Governance Opleiding heeft de benodigde kennis en tools gegeven om mijn bestuurlijke kwaliteiten optimaal te benutten, rekening houdend met de belangen van alle stakeholders. Dit betekent voor mij adequaat toezicht houden in tijden dat de wereld met je meekijkt en tussen de ‘old boys’ je mannetje staan.”

Mr. Hester Bais

Lid RvT AVROTROS en advocaat BAIS Legal B.V.

Kwalificatieprofiel voor de commissaris

Onderstaande tekst is bedoeld om als referentiemodel te dienen voor het kwalificatie profiel van een commissaris* zoals deze wordt opgeleid in de postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders.

*Commissaris kan in deze tekst ook worden gelezen als toezichthouder.

Na afronding van de Governance Opleiding dient de deelnemer als commissaris kwaliteiten te hebben voor de onderstaande vier rollen:

 • Het houden van toezicht
 • Het zijn van werkgever
 • Het geven van advies
 • Het zijn van ambassadeur

In de Governance Opleiding bieden wij de deelnemer inzicht in deze rollen en de daarmee verbonden processen door de volgende kennisdomeinen te behandelen:

 • Ecologische, demografische, sociaal economische en digitale transities en hun effect op de rol en positie van de commissaris
 • Het stelsel van governance en de positie van de toezichthouder daarbinnen
 • Extern en intern toezicht
 • Professioneel werkgeverschap
 • Wetgeving, codes, statuten en reglementen
 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
 • De betekenis van good governance
 • Ethiek; het benutten van morele hulpbronnen en integriteit in bestuurlijke processen
 • Board dynamics
 • Reputatie en communicatie vanuit de rol van commissaris
 • Inzicht in de praktijk van het toezichthouden
 • Financiële verantwoordelijkheid van toezichthouders

Wanneer is een commissaris geschikt?

Inzicht in de kwaliteiten van de Raad van Commissarissen** als orgaan, maar ook in de kwaliteiten van de individuele commissaris is een belangrijke basis voor zelfreflectie. Dit is een wezenlijke stap in het streven naar good governance. De aanwezige kwaliteiten dienen zich ook te verhouden tot de strategische organisatiedoelstellingen.

** Raad van Commissarissen kan in deze tekst ook worden gelezen als Raad van Toezicht.

Het samenstellen van een zogenaamde skill matrix (1) dient altijd gerelateerd te worden naar de specifieke context van een organisatie én naar de fase van ontwikkeling waar zij zich in bevindt. Een start-up heeft mogelijk andere skills in haar Raad van Commissarissen nodig dan een grote industriële organisatie. Het samenstellen van kwaliteiten dient altijd gericht te zijn op het creëren van lange termijn waardecreatie. (2)

Om een goed profiel voor een Raad van Commissarissen te definiëren dient aandacht te worden besteed aan criteria als kennis, ervaring, vaardigheden, attituden en drijfveren.

Voorbeelden zijn:

 • Executive en non-executive ervaring
 • Branche ervaring of kennis
 • Persoonlijk leiderschap en vermogen om in een team te functioneren
 • Maatschappelijk engagement
 • Strategisch denkvermogen
 • Geografische kennis van het werkgebied
 • Specifieke vakkennis, zoals:
  • Accounting
  • Kapitaal beheer
  • Finance
  • Fiscaliteit
  • Risk management
  • Legal
  • Digitalisering
  • Security
  • Innovatie
  • Kwaliteit en veiligheid
  • Human resource management
  • Sustainability
  • Publiek domein
  • Communicatie en marketing

Bovenstaande lijst is niet compleet en iedere Raad van Commissarissen dient zich goed te oriënteren op mogelijk andere relevante, specifiek op de organisatie gerichte, criteria. Daarnaast is het van belang om naar diversiteit en combinatie van de profielen in de Raad van Commissarissen te kijken. Niet alle criteria hoeven namelijk in één rol vertegenwoordigd te zijn.

Zijn er ‘persoonlijke kwaliteiten’ te definiëren voor een commissaris?

Wij vinden van wel en om je te helpen te bepalen of een commissariaat bij je past heeft Wagner een aantal kwaliteiten gedefinieerd waarover je dient te beschikken of welke je (verder) kunt ontwikkelen. Deze zijn gebaseerd op eigen praktijkervaring.

 1. Je dient te beschikken over een ontwikkeld omgevingsbewustzijn
 2. Je dient onbevooroordeeld te kunnen luisteren
 3. Je bent in staat toekomstgericht en exploratief te denken (gericht op lange termijn waardecreatie)
 4. Je hebt bestuurlijk inzicht
 5. Je beschikt over een analytisch vermogen
 6. Je bent in staat je (eigen) morele hulpbronnen aan te spreken. (3)
 7. Je bent mentaal weerbaar
 8. Je stelt wezenlijke vragen
 9. Je handelt rolvast
 10. Je bent in staat tot zelfrelativering
 11. Je komt graag tot onafhankelijke oordeelsvorming
 12. Je stelt het gemeenschappelijk belang boven jouw eigen belang
 13. Je hebt een hoge mate van zelfreflectief vermogen
 14. Je hebt inzicht in je eigen drijfveren
 15. Je geeft invulling aan ‘dienend leiderschap’

Opleidingskwalificaties Governance Opleiding

 • Je hebt een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance en je kunt deze kennis toetsen aan jouw praktijk
 • Je kunt de kennis over de disciplines waarvoor je verantwoordelijk bent inzetten in je dagelijkse praktijk
 • Je bent je bewust van de verschillende rollen en wanneer en hoe deze in te zetten
 • Je hebt verdiepende inzichten verkregen in je eigen drijfveren als commissaris
 • Je hebt de juridische kaders helder van de toezichtspraktijk
 • Je bent in staat risico’s in jouw organisatie te adresseren en te beoordelen
 • Je kunt reflecteren op je eigen ethische dilemma’s en deze bespreekbaar maken met anderen
 • Je kent de financiële aspecten die van belang zijn in het toezichthouden
 • Je hebt een visie op de verhouding tussen bestuurders, toezichthouders en stakeholders
 • Je kunt complexe vraagstukken duiden en er het voortouw in nemen
 • Je hebt een ontwikkeld inzicht in de zachte kanten van het bestuur en toezicht
 • Je hebt vaardigheid om te interveniëren
 • Je bent in staat om te reflecteren op je eigen rol
 • Je hebt zicht gekregen op welke ‘must have’ kwaliteiten je verder dient te ontwikkelen

Tijdens het intakegesprek, voorafgaand aan jouw deelname, zal onze programmamanager t.b.v. het voorgenomen leerproces de relevantie en bereikbaarheid van de bovenstaande kwaliteiten, kennis en vaardigheden met jou te verkennen. Om zo het persoonlijk proces van reflectie als onderdeel van governance te starten.

Download kwalificatieprofiel

(1) Good Governance Guide, Governance Institute of Australia; Creating and disclosing a board skills matrix.
(2) Het creëren van lange termijn waardecreatie (Belangrijk principe uit de Nederlandse Corporate Governance Code 2016).
(3) Kunneman H, Voorbij het dikke – ik, Humanistic University Press, derde druk, januari 2009, ISBN 9789088500275

© Wagner, 2019

Data en locaties

 

05 maart 2021 | Ruwenberg, St. Michielsgestel | Regulier

Bijeenkomsten
Vrijdag 05 maart 2021, 09.30 – 17.00 uur
Donderdag 11 maart 2021, 09.30 – 17.00 uurLocatie Ruwenberg
Vrijdag 19 maart 2021, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 26 maart 2021, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 09 april 2021, 09.30 – 17.00 uur
Donderdag 15 april 2021, 09.30 – 17.00 uur

Diner parlant
Donderdag 15 april 2021, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht

Woensdag 14 april 2021, 18.00 – 21.00 uur

 

12 maart 2021 | Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam | Regulier

Locatie Koninklijke Industrieele Groote ClubBijeenkomsten
Vrijdag 12 maart 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 19 maart 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 26 maart 2021, 09.30 – 17.00 uur
Donderdag 01 april 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 09 april 2021, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 16 april 2021, 09:30 – 17:00 uur

Diner parlant
Vrijdag 16 april 2021, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht

Donderdag 08 april 2021, 18.00 – 21.00 uur

 

22 maart 2021 | Landgoed Groot Warnsborn, Arnhem | Intensive Course

Bijeenkomsten
Maandag 22 maart 2021, 09.30 – 21:30 uur
Dinsdag 23 maart 2021, 09.30 – 21:30 uur
Woensdag 24 maart 2021, 09.30 – 17.00 uurLandgoed Groot Warnsborn
Woensdag 31 maart 2021, 09.30 – 21:30 uur
Donderdag 1 april 2021, 09.30 – 17.00 uur

Diner parlant
Vrijdag 01 april 2021, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht

Dinsdag 30 maart 2021, 18.00 – 21.00 uur

 

28 april 2021 | Landgoed Lauswolt, Beetsterzwaag | Regulier

Locatie Landgoed LauswoltBijeenkomsten
Woensdag 28 april 2021, 09.30 – 17:00 uur
Woensdag 12 mei 2021, 09.30 – 17:00 uur
Woensdag 19 mei 2021, 09.30 – 17.00 uur
Woensdag 02 juni 2021, 09.30 – 17:00 uur
Maandag 07 juni 2021, 09.30 – 17.00 uur
Woensdag 16 juni 2021, 09:30 – 17:00 uur

Diner parlant
Woensdag 16 juni 2021, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht

Dinsdag 1 juni 2021, 18.00 – 21.00 uur

 

12 mei 2021 | Kasteel Groeneveld, Baarn | Regulier

Locatie Kasteel GroeneveldBijeenkomsten
Woensdag 12 mei 2021, 09.30 – 17:00 uur
Woensdag 19 mei 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 28 mei 2021, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 04 juni 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 11 juni 2021, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 18 juni 2021, 09:30 – 17:00 uur

Diner parlant
Vrijdag 18 juni 2021, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht

Donderdag 10 juni 2021, 18.00 – 21.00 uur

 

04 juni 2021 | Villa Augustus, Dordrecht | Regulier

Locatie Villa AugustusBijeenkomsten
Vrijdag 04 juni 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 11 juni 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 18 juni 2021, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 25 juni 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 02 juli 2021, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 09 juli 2021, 09:30 – 17:00 uur

Diner parlant
Vrijdag 09 juli 2021, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht

Donderdag 01 juli 2021, 18.00 – 21.00 uur

 

12 juli 2021 | Landgoed Duin en Kruidberg, Santpoort | High Intensive Course

Locatie Landgoed Duin & KruidbergBijeenkomsten
Maandag 12 juli 2021, 09.30 – 21:30 uur
Dinsdag 13 juli 2021, 09.30 – 18:15 uur
Woensdag 14 juli 2021, 09.30 – 17.00 uur
Donderdag 15 juli 2021, 09.30 – 21:30 uur
Vrijdag 16 juli 2021, 09.30 – 17.00 uur

Diner parlant
Vrijdag 16 juli 2021, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht

Donderdag 01 juli 2021, 18.00 – 21.00 uur

 

26 augustus 2021 | Buitensociëteit, Groningen | Regulier

Locatie BuitensociëteitBijeenkomsten
Donderdag 26 augustus 2021, 09.30 – 17:00 uur
Donderdag 02 september 2021, 09.30 – 17:00 uur
Donderdag 09 september 2021, 09.30 – 17.00 uur
Donderdag 16 september 2021, 09.30 – 17:00 uur
Donderdag 23 september 2021, 09.30 – 17.00 uur
Donderdag 30 september 2021, 09:30 – 17:00 uur

Diner parlant
Donderdag 30 september 2021, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht

Woensdag 22 september 2021, 18.00 – 21.00 uur

 

30 augustus 2021 | Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam | Regulier

Locatie Koninklijke Industrieele Groote ClubBijeenkomsten
Maandag 30 augustus 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 03 september 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 10 september 2021, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 17 september 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 24 september 2021, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 01 oktober 2021, 09:30 – 17:00 uur

Diner parlant
Vrijdag 01 oktober 2021, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht

Donderdag 23 september 2021, 18.00 – 21.00 uur

 

24 september 2021 | Kasteel Limbricht, Limbricht | Regulier

Bijeenkomsten
Vrijdag 24 september 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 01 oktober 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 08 oktober 2021, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 15 oktober 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 22 oktober 2021, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 05 november 2021, 09:30 – 17:00 uur

Diner parlant
Vrijdag 05 november 2021, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht

Donderdag 21 oktober 2021, 18.00 – 21.00 uur

 

15 oktober 2021 | Kasteel de Wittenburg, Wassenaar| Regulier

Bijeenkomsten
Dinsdag 12 oktober 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 29 oktober 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 05 november 2021, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 12 november 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 19 november 2021, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 25 november 2021, 09:30 – 17:00 uur

Diner parlant
Vrijdag 25 november 2021, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht

Donderdag 18 november 2021, 18.00 – 21.00 uur

 

08 november 2021 | Kasteel Engelenburg, Brummen| Intensive Course

Bijeenkomsten
Maandag 08 november 2021, 09.30 – 21:30 uurLocatie Kasteel Engelenburg
Dinsdag 09 november 2021, 09.30 – 21:30 uur
Woensdag 10 november 2021, 09.30 – 17.00 uur
Dinsdag 16 november 2021, 09.30 – 21:30 uur
Woensdag 17 november 2021, 09.30 – 17.00 uur

Diner parlant
Woensdag 17 november 2021, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht

Maandag 15 november 2021, 18.00 – 21.00 uur

 

12 november 2021 | Karel V, Utrecht| Regulier

Karel VBijeenkomsten
Vrijdag 12 november 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 19 november 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 26 november 2021, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 03 december 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 10 december 2021, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 17 december 2021, 09:30 – 17:00 uur

Diner parlant
Vrijdag 17 december 2021, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht

Donderdag 09 december 2021, 18.00 – 21.00 uur

 

10 december 2021 | Landgoed Het Laer, Ommen | Regulier

Bijeenkomsten
Vrijdag 10 december 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 17 december 2021, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 14 januari 2022, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 21 januari 2022, 09.30 – 17:00 uur
Vrijdag 28 januari 2022, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 04 februari 2022, 09:30 – 17:00 uur

Diner parlant
Vrijdag 04 februari 2022, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht

Donderdag 27 januari 2022, 18.00 – 21.00 uur

 

16 december 2021 | Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam | Regulier

Bijeenkomsten
Donderdag 16 december 2021, 09.30 – 17:00 uur
Donderdag 13 januari 2022, 09.30 – 17:00 uurLocatie Koninklijke Industrieele Groote Club
Donderdag 20 januari 2022, 09.30 – 17.00 uur
Donderdag 27 januari 2022, 09.30 – 17:00 uur
Donderdag 03 februari 2022, 09.30 – 17.00 uur
Donderdag 10 februari 2022, 09:30 – 17:00 uur

Diner parlant
Donderdag 10 februari 2022, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht

Woensdag 02 februari januari 2022, 18.00 – 21.00 uur

 

 

Praktische informatie

Programma specificaties

De Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders beslaat 12 dagdelen. Er zijn 3 varianten:

 • Regulier: 6 dagen binnen 6 weken, 1 dag per week.
 • Intensive: 5 dagen en avonden binnen 2 weken.
 • High Intensive: 5 dagen en avonden binnen 1 week.

De opleiding start 13 keer per jaar op 11 verschillende locaties verspreid door het land.

Er wordt een extra Workshop basisbegrippen Financieel Toezicht aangeboden. Deze workshop is optioneel. De opleiding wordt afgesloten met een feestelijk diner parlant alwaar de certificaten worden uitgereikt.

Type educatie: Postacademisch

Investering

Cursusgeld: € 4.950, inclusief begeleiding op de opleidingslocatie, digitaal kennisplatform en exclusief arrangementskosten, boeken en BTW.

Arrangementskosten:
6-daagse (regulier) Amsterdam, Baarn, Beetsterzwaag, Den Dolder, Dordrecht, Groningen, Maastricht, Ommen, St. Michielsgestel, Utrecht en Studio Wagner (digitaal) : € 695, exclusief BTW.*
6-daagse (regulier) Den Haag: € 995, exclusief BTW.*
Het 6-daagse arrangement omvat alle lunches, het afsluitende diner en de verzorging op locatie.

5-daagse  Santpoort (high intensive): € 785, exclusief BTW.*
5-daagse  Brummen en Arnhem (intensive): € 860, exclusief BTW.*
Het 5-daagse arrangement omvat alle lunches, diners en de verzorging op locatie.

Boeken: ca. € 200

Facultatief: Basisbegrippen Financieel Toezicht: € 350, exclusief BTW.

*Voor zowel de 5-daagse als de 6-daagse geldt dat eventuele overnachtingen niet zijn inbegrepen en door de deelnemers zelf gereserveerd dienen te worden.

Fiscale aftrek voor studiekosten & rentevrije financieringsregeling

Je kunt als zelfstandig ondernemer of als werknemer altijd gebruik maken van de persoonsgebonden aftrek of de fiscale aftrek voor studiekosten. Dit houdt in dat de kosten van scholing, met inachtneming van een drempel op je inkomen, in mindering gebracht kunnen worden. Daarnaast biedt Wagner de mogelijkheid een financieringsregeling, vrij van renteheffing, af te sluiten.

Postgraduate diploma

Tijdens het diner parlant van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders ontvang je een postgraduate diploma. Mocht je deelgenomen hebben aan de facultatieve module Basisbegrippen Financieel Toezicht, dan wordt dit aanvullende certificaat je na afloop van de opleiding separaat toegezonden.

 

“De Governance Opleiding geeft je niet zozeer altijd maar pasklare antwoorden, het zet je enorm aan het denken over de breedte van je verantwoordelijkheden. De case studies en de ervaringen van de docenten en mededeelnemers zijn erg waardevol en prikkelen je om je gezichtsveld te verbreden.”

Job ten Berge

CFO OCI Nitrogen

Faculty

2

Accreditatie

PE-punten

De Permanente Educatie punten die behaald worden met de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders worden door diverse beroepsorganisaties erkend. Deelname levert 36 PE-punten op bij erkenning door de beroepsgroep.

Specifieke PE-doelgroepen zijn: registeraccountants (interne/externe, MKB, overheids-, in business), financiële professionals, IT professionals, advocaten, notarissen, bestuurders van woningcorporaties, commissarissen met een PE verplichting vanuit de VTW en external auditors.

Wagner voldoet aan de voorwaarden die Aedes, KNB, NBA, NOB, RB en VTW stellen aan de toekenning van PE-punten.

 

“Zeer praktisch en goed georganiseerde Governance Opleiding waar ik veel van heb opgestoken. Een meer dan goede aanvulling op mijn kennis en ervaring als advocaat en lokaal politicus.”

Mr. Ronnie Eisenmann

Managing partner Lawoffice Eisenmann & Ravestijn

Alumninetwerk

Kennisbijeenkomsten

Vier keer per jaar komen alumni van de Wagner programma’s bij elkaar tijdens een Kennisbijeenkomst. Nadrukkelijk zijn ook andere geïnteresseerden in dit onderwerp welkom. De kennisbijeenkomsten leveren 2 PE punten op bij erkenning door jouw beroepsgroep.

Meer informatie over de Kennisbijeenkomsten vind je hier.

 

“Als financieel directeur en RA heb ik de Governance Opleiding als zeer professioneel ervaren. Met name omdat je in toezichthoudende functies meer nodig hebt dan alleen financiële kennis. Kennis van de bestuurlijke omgeving in al haar facetten, en dan voornamelijk de invalshoek van de toezichthouder daarin, is onontbeerlijk. Kennis die goed wordt aangereikt in de Governance Opleiding”

Sytze Marseille RA

Financieel directeur

Podium voor Commissarissen & Toezichthouders

Wagner vindt het belangrijk dat alumni gefaciliteerd worden in het vormgeven en voortzetten van hun loopbaan als toezichthouder / commissaris. Daartoe is een Podium gecreëerd waar vraag en aanbod rondom toezichthoudende functies elkaar vindt. Alumni van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders kunnen na afronding van hun opleiding hun profiel plaatsen op dit Podium.

Podium voor Commissarissen & Toezichthouders

Vraag nu de online brochure aan!

 • Binnen enkele ogenblikken in je mail.
 • Uitgebreide informatie over de opleiding.
 • Op je gemak doorlezen wat onze opleiding zo bijzonder maakt.

Brochure aanvragen

Schrijf je nu gemakkelijk online in!

 • Vul het formulier zorgvuldig in (gemiddeld 5 minuten).
 • Je ontvangt een e-mail met je ingevulde gegevens.
 • Je ontvangt binnen enkele werkdagen een officiële bevestiging van je inschrijving.

Direct inschrijven

Stel je vraag! We streven ernaar je vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden. Toch liever bellen? +31 (0)85 – 016 13 00.

Sander Claassen MBA

Programma expert
Sander Claassen

06 - 21 46 15 80
sander@wagner.nl

Bekijk profiel

'Op weg naar een wereld die groter is dan jezelf.'

Onze visie op Governance.

Lees verder

Waarom kiezen voor Wagner?

 • Brede en toekomstgerichte benadering van governance
 • 12 startmomenten op 11 verschillende locaties
 • Postgraduate diploma
 • Meer dan 1.000 commissarissen opgeleid
 • Actief alumninetwerk

Aanmelden nieuwsbrief

checkOnafhankelijk en internationaal georiënteerd  checkSinds 1985checkTrusted advisorcheckRijkserkende instelling voor Hoger OnderwijscheckMeer dan 15 erkenningen