Postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Dynamiek tussen bestuur en toezicht

Type
Parttime

Duur
6 weken

Startdata
12 x per jaar, 11 locaties*

Opleidingskosten
€ 4.950*

Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

“De Governance Opleiding heeft mij geholpen om mijn blik van bestuurder te wijzigen in die van een toezichthouder. Een belangrijke verantwoordelijkheid met veel voetangels en klemmen. Maar ook een versterking voor een organisatie, mits goed ingevuld. De veranderende insteek van good governance vraagstukken en de balans tussen betrokkenheid en geëngageerdheid enerzijds en voldoende distantie en rolvastheid anderzijds. In een rijk gemêleerde groep kwam dit goed aan bod.”

Drs. Sjaak Kraanendonk

Voormalig CEO Spar Nederland BV

 

Wat deze Governance Opleiding je brengt:

 • Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
 • Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
 • Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
 • Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
 • Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Voor wie?

De Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders is bedoeld voor commissarissen / toezichthouders en diegenen die vanuit hun jarenlange bestuurlijke ervaring de stap willen maken naar een toezichthoudende rol. De opleiding is ook waardevol voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten en accountants. Deelnemers komen voornamelijk uit het Nederlandse en internationale bedrijfsleven en daarnaast ook uit de (semi) publieke sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend. 

Curriculum

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Good Governance
 • De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
 • Regelgeving en codes
 • Strategie en control
 • Risicomanagement
 • Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Integriteit in bestuurlijke processen
 • Reputatie
 • Financieel toezicht en waardebepaling
 • Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics

“De nieuwe generatie toezichthouders is beter in staat om verbinding te maken met de wereld om haar heen. De Governance Opleiding heeft de benodigde kennis en tools gegeven om mijn bestuurlijke kwaliteiten optimaal te benutten, rekening houdend met de belangen van alle stakeholders. Dit betekent voor mij adequaat toezicht houden in tijden dat de wereld met je meekijkt en tussen de ‘old boys’ je mannetje staan.”

Mr. Hester Bais

Lid RvT AVROTROS en advocaat BAIS Legal B.V.

Kwalificatieprofiel voor de commissaris

Onderstaande tekst is bedoeld om als referentiemodel te dienen voor het kwalificatie profiel van een commissaris* zoals deze wordt opgeleid in de postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders.

*Commissaris kan in deze tekst ook worden gelezen als toezichthouder.

Na afronding van de Governance Opleiding dient de deelnemer als commissaris kwaliteiten te hebben voor de onderstaande vier rollen:

 • Het houden van toezicht
 • Het zijn van werkgever
 • Het geven van advies
 • Het zijn van ambassadeur

In de Governance Opleiding bieden wij de deelnemer inzicht in deze rollen en de daarmee verbonden processen door de volgende kennisdomeinen te behandelen:

 • Ecologische, demografische, sociaal economische en digitale transities en hun effect op de rol en positie van de commissaris
 • Het stelsel van governance en de positie van de toezichthouder daarbinnen
 • Extern en intern toezicht
 • Professioneel werkgeverschap
 • Wetgeving, codes, statuten en reglementen
 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
 • De betekenis van good governance
 • Ethiek; het benutten van morele hulpbronnen en integriteit in bestuurlijke processen
 • Board dynamics
 • Reputatie en communicatie vanuit de rol van commissaris
 • Inzicht in de praktijk van het toezichthouden
 • Financiële verantwoordelijkheid van toezichthouders

Wanneer is een commissaris geschikt?

Inzicht in de kwaliteiten van de Raad van Commissarissen** als orgaan, maar ook in de kwaliteiten van de individuele commissaris is een belangrijke basis voor zelfreflectie. Dit is een wezenlijke stap in het streven naar good governance. De aanwezige kwaliteiten dienen zich ook te verhouden tot de strategische organisatiedoelstellingen.

** Raad van Commissarissen kan in deze tekst ook worden gelezen als Raad van Toezicht.

Het samenstellen van een zogenaamde skill matrix (1) dient altijd gerelateerd te worden naar de specifieke context van een organisatie én naar de fase van ontwikkeling waar zij zich in bevindt. Een start-up heeft mogelijk andere skills in haar Raad van Commissarissen nodig dan een grote industriële organisatie. Het samenstellen van kwaliteiten dient altijd gericht te zijn op het creëren van lange termijn waardecreatie. (2)

Om een goed profiel voor een Raad van Commissarissen te definiëren dient aandacht te worden besteed aan criteria als kennis, ervaring, vaardigheden, attituden en drijfveren.

Voorbeelden zijn:

 • Executive en non-executive ervaring
 • Branche ervaring of kennis
 • Persoonlijk leiderschap en vermogen om in een team te functioneren
 • Maatschappelijk engagement
 • Strategisch denkvermogen
 • Geografische kennis van het werkgebied
 • Specifieke vakkennis, zoals:
  • Accounting
  • Kapitaal beheer
  • Finance
  • Fiscaliteit
  • Risk management
  • Legal
  • Digitalisering
  • Security
  • Innovatie
  • Kwaliteit en veiligheid
  • Human resource management
  • Sustainability
  • Publiek domein
  • Communicatie en marketing

Bovenstaande lijst is niet compleet en iedere Raad van Commissarissen dient zich goed te oriënteren op mogelijk andere relevante, specifiek op de organisatie gerichte, criteria. Daarnaast is het van belang om naar diversiteit en combinatie van de profielen in de Raad van Commissarissen te kijken. Niet alle criteria hoeven namelijk in één rol vertegenwoordigd te zijn.

Zijn er ‘persoonlijke kwaliteiten’ te definiëren voor een commissaris?

Wij vinden van wel en om je te helpen te bepalen of een commissariaat bij je past heeft Wagner een aantal kwaliteiten gedefinieerd waarover je dient te beschikken of welke je (verder) kunt ontwikkelen. Deze zijn gebaseerd op eigen praktijkervaring.

 1. Je dient te beschikken over een ontwikkeld omgevingsbewustzijn
 2. Je dient onbevooroordeeld te kunnen luisteren
 3. Je bent in staat toekomstgericht en exploratief te denken (gericht op lange termijn waardecreatie)
 4. Je hebt bestuurlijk inzicht
 5. Je beschikt over een analytisch vermogen
 6. Je bent in staat je (eigen) morele hulpbronnen aan te spreken. (3)
 7. Je bent mentaal weerbaar
 8. Je stelt wezenlijke vragen
 9. Je handelt rolvast
 10. Je bent in staat tot zelfrelativering
 11. Je komt graag tot onafhankelijke oordeelsvorming
 12. Je stelt het gemeenschappelijk belang boven jouw eigen belang
 13. Je hebt een hoge mate van zelfreflectief vermogen
 14. Je hebt inzicht in je eigen drijfveren
 15. Je geeft invulling aan ‘dienend leiderschap’

Opleidingskwalificaties Governance Opleiding

 • Je hebt een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance en je kunt deze kennis toetsen aan jouw praktijk
 • Je kunt de kennis over de disciplines waarvoor je verantwoordelijk bent inzetten in je dagelijkse praktijk
 • Je bent je bewust van de verschillende rollen en wanneer en hoe deze in te zetten
 • Je hebt verdiepende inzichten verkregen in je eigen drijfveren als commissaris
 • Je hebt de juridische kaders helder van de toezichtspraktijk
 • Je bent in staat risico’s in jouw organisatie te adresseren en te beoordelen
 • Je kunt reflecteren op je eigen ethische dilemma’s en deze bespreekbaar maken met anderen
 • Je kent de financiële aspecten die van belang zijn in het toezichthouden
 • Je hebt een visie op de verhouding tussen bestuurders, toezichthouders en stakeholders
 • Je kunt complexe vraagstukken duiden en er het voortouw in nemen
 • Je hebt een ontwikkeld inzicht in de zachte kanten van het bestuur en toezicht
 • Je hebt vaardigheid om te interveniëren
 • Je bent in staat om te reflecteren op je eigen rol
 • Je hebt zicht gekregen op welke ‘must have’ kwaliteiten je verder dient te ontwikkelen

Tijdens het intakegesprek, voorafgaand aan jouw deelname, zal onze programmamanager t.b.v. het voorgenomen leerproces de relevantie en bereikbaarheid van de bovenstaande kwaliteiten, kennis en vaardigheden met jou te verkennen. Om zo het persoonlijk proces van reflectie als onderdeel van governance te starten.

Download kwalificatieprofiel

(1) Good Governance Guide, Governance Institute of Australia; Creating and disclosing a board skills matrix.
(2) Het creëren van lange termijn waardecreatie (Belangrijk principe uit de Nederlandse Corporate Governance Code 2016).
(3) Kunneman H, Voorbij het dikke – ik, Humanistic University Press, derde druk, januari 2009, ISBN 9789088500275

© Wagner, 2019

Data en locaties

1 november 2019 | Sociëteit De Witte, Den Haag

Bijeenkomsten
Vrijdag 01 november 2019, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 15 november 2019, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 22 november 2019, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 29 november 2019, 09.30 – 17.00 uur
Donderdag 05 december 2019, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 13 december 2019, 09.30 – 17.00 uur

Diner parlant
Vrijdag 13 december 2019, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
Woensdag 04 december 2019, 18.00 – 21.00 uur

18 november 2019 | Kasteel Engelenburg, Brummen | Intensive course

Het maximaal aantal deelnemers is bereikt.

Bijeenkomsten
Maandag 18 november 2019, 09.30 – 21.30 uur
Dinsdag 19 november 2019, 09.30 – 21.30 uur
Woensdag 20 november 2019, 09.30 – 17.00 uur
Donderdag 28 november 2019, 09.30 – 21.30 uur
Vrijdag 29 november 2019, 09.30 – 17.00 uur

Diner parlant
Vrijdag 29 november 2019, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
Woensdag 27 november 2019, 18.00 – 21.00 uur

6 december 2019 | Koninklijke Industriële Groote Club, Amsterdam

Het maximaal aantal deelnemers is bereikt.

Bijeenkomsten
Vrijdag 06 december 2019, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 13 december 2019, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 20 december 2019, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 10 januari 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 17 januari 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 24 januari 2020, 09.30 – 17.00 uur

Diner parlant
Vrijdag 24 januari 2020, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
Donderdag 16 januari 2020, 18.00 – 21.00 uur

16 december 2020 | Kasteel Groeneveld, Baarn

Bijeenkomsten
Maandag 16 december 2019, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 10 januari 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 17 januari 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 24 januari 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 31 januari 2020, 09.30 – 17.00 uur
Woensdag 5 februari 2020, 09.30 – 17.00 uur

Diner parlant
Woensdag 5 februari 2020, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
Donderdag 30 januari 2020, 18.00 – 21.00 uur

31 januari 2020 | Ruwenberg, St. Michielsgestel

Bijeenkomsten
Vrijdag 31 januari 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 07 februari 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 14 februari 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 21 februari 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 06 maart 2020, 09.30 – 17.00 uur
Donderdag 12 maart 2020, 09.30 – 17.00 uur

Diner parlant
Donderdag 12 maart 2020, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
Donderdag 05 maart 2020, 18.00 – 21.00 uur

13 maart 2020 | Villa Augustus, Dordrecht

Bijeenkomsten
Vrijdag 13 maart 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 20 maart 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 27 maart 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 03 april 2020, 09.30 – 17.00 uur
Donderdag 09 april 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 17 april 2020, 09.30 – 17.00 uur

Diner parlant
Vrijdag 17 april 2020, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
Woensdag 08 april 2020, 18.00 – 21.00 uur

23 april 2020 | Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam

Bijeenkomsten
Donderdag 23 april 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 08 mei 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 15 mei 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 29 mei 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 05 juni 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 12 juni 2020, 09.30 – 17.00 uur

Diner parlant
Vrijdag 12 juni 2020, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
Donderdag 04 juni 2020, 18.00 – 21.00 uur

8 mei 2020 | Landgoed Lauswolt, Beetsterzwaag

Locatie LauswoltBijeenkomsten
Vrijdag 08 mei 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 15 mei 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 29 mei 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 05 juni 2020, 09.30 – 17.00 uur
Donderdag 11 juni 2020, 09.30 – 17.00 uur
Woensdag 17 juni 2020, 09.30 – 17.00 uur

Diner parlant
Vrijdag 17 juni 2020, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
Woensdag 10 juni 2020, 18.00 – 21.00 uur

5 juni 2020 | Kasteel Groeneveld, Baarn

Bijeenkomsten
Vrijdag 05 juni 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 12 juni 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 19 juni 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 26 juni 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 03 juli 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 10 juli 2020, 09.30 – 17.00 uur

Diner parlant
Vrijdag 10 juli 2020, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
Donderdag 02 juli 2020, 18.00 – 21.00 uur

22 juni 2020 | Kasteel Engelenburg, Brummen | Intensive course

Bijeenkomsten
Maandag 22 juni 2020, 09.30 – 21.30 uur
Dinsdag 23 juni 2020, 09.30 – 21.30 uur
Woensdag 24 juni 2020, 09.30 – 17.00 uur
Donderdag 02 juli 2020, 09.30 – 21.30 uur
Vrijdag 03 juli 2020, 09.30 – 17.00 uur

Diner parlant
Vrijdag 03 juli 2020, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
Woensdag 01 juli 2020, 18.00 – 21.00 uur

31 augustus 2020 | Landgoed Duin & Kruidberg, Santpoort | Intensive course

Bijeenkomsten
Maandag 31 augustus 2020, 09.30 – 21.30 uur
Dinsdag 01 september 2020, 09.30 – 21.30 uur
Woensdag 02 september 2020, 09.30 – 17.00 uur
Dinsdag 08 september 2020, 09.30 – 21.30 uur
Woensdag 09 september 2020, 09.30 – 17.00 uur

Diner parlant
Woensdag 09 september 2020, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
Maandag 07 september 2020, 18.00 – 21.00 uur

10 september 2020 | Buitensociëteit, Groningen

Bijeenkomsten
Donderdag 10 september 2020, 09.30 – 17.00 uur
Donderdag 17 september 2020, 09.30 – 17.00 uur
Donderdag 24 september 2020, 09.30 – 17.00 uur
Donderdag 01 oktober 2020, 09.30 – 17.00 uur
Donderdag 08 oktober 2020, 09.30 – 17.00 uur
Donderdag 22 oktober 2020, 09.30 – 17.00 uur

Diner parlant
Donderdag 22 oktober 2020, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
Woensdag 07 oktober 2020, 18.00 – 21.00 uur

2 oktober 2020 | Château Neercanne, Maastricht

locatie chateau neercanneBijeenkomsten
Vrijdag 02 oktober 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 09 oktober 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 16 oktober 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 30 oktober 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 06 november 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 20 november 2020, 09.30 – 17.00 uur

Diner parlant
Vrijdag 20 november 2020, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
Donderdag 05 november 2020, 18.00 – 21.00 uur

6 november 2020 | Sociëteit De Witte, Den Haag

Bijeenkomsten
Vrijdag 06 november 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 13 november 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 20 november 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 27 november 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 04 december 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 11 december 2020, 09.30 – 17.00 uur

Diner parlant
Vrijdag 11 december 2020, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
Donderdag 03 december 2020, 18.00 – 21.00 uur

16 november 2020 | Sociëteit aan de Maas, Rotterdam | Intensive course

Bijeenkomsten
Maandag 16 november 2020, 09.30 – 21.30 uur
Dinsdag 17 november 2020, 09.30 – 21.30 uur
Woensdag 18 november 2020, 09.30 – 17.00 uur
Donderdag 26 november 2020, 09.30 – 21.30 uur
Vrijdag 27 november 2020, 09.30 – 17.00 uur

Diner parlant
Vrijdag 27 november 2020, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
Woensdag 25 november 2020, 18.00 – 21.00 uur

4 december 2020 | Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam

Bijeenkomsten
Vrijdag 04 december 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 11 december 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 18 december 2020, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 08 januari 2021, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 15 januari 2021, 09.30 – 17.00 uur
Vrijdag 22 januari 2021, 09.30 – 17.00 uur

Diner parlant
Vrijdag 22 januari 2021, 18.00 – 21.00 uur

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht

Donderdag 08 januari 2021, 18.00 – 21.00 uur

 

Praktische informatie

Programma specificaties

De Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders beslaat 12 dagdelen. Deze zijn verspreid over 6 dagen (1 dag per week). Bij de Intensive courses vindt de opleiding plaats in 5 dagen en avonden (binnen 2 weken). 

De opleiding start 12 keer per jaar op 11 verschillende locaties verspreid door het land.

Er wordt een extra Workshop basisbegrippen Financieel Toezicht aangeboden. Deze workshop is optioneel. De opleiding wordt afgesloten met een feestelijk diner parlant alwaar de certificaten worden uitgereikt.

Type educatie: Postacademisch

Programmaleiding: Programmadirecteur Prof. drs. Philip Wagner (hoogleraar Global Economy & Governance) en programmamanager Sander Claassen MBA.

Investering

Cursusgeld: € 4.950, inclusief begeleiding op de opleidingslocatie, digitaal kennisplatform en exclusief arrangementskosten, boeken en BTW.

Arrangementskosten:

6-daagse Amsterdam, Baarn, Beetsterzwaag, Dordrecht, Groningen, Maastricht en St. Michielsgestel: € 695, exclusief BTW.*
6-daagse Den Haag: € 995, exclusief BTW.*

Het 6-daagse arrangement omvat alle lunches, het afsluitende diner en de verzorging op locatie.

5-daagse Brummen en Santpoort: € 785, exclusief BTW.*
5-daagse Rotterdam: € 860, exclusief BTW.*

Deze 5-daagse edities hebben een intensief karakter en beslaan 1 dagdeel meer in vergelijking met de reguliere edities. Het 5-daagse arrangement omvat alle lunches, diners en de verzorging op locatie.

Boeken: ca. € 200

Facultatief: Basisbegrippen Financieel Toezicht: € 350, exclusief BTW.

*Voor zowel de 5-daagse als de 6-daagse geldt dat eventuele overnachtingen niet zijn inbegrepen en door de deelnemers zelf gereserveerd dienen te worden.

Fiscale aftrek voor studiekosten & rentevrije financieringsregeling

Je kunt als zelfstandig ondernemer of als werknemer altijd gebruik maken van de persoonsgebonden aftrek of de fiscale aftrek voor studiekosten. Dit houdt in dat de kosten van scholing, met inachtneming van een drempel op je inkomen, in mindering gebracht kunnen worden. Daarnaast biedt Wagner de mogelijkheid een financieringsregeling, vrij van renteheffing, af te sluiten.

Certificaat

Tijdens het diner parlant van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders ontvang je een certificaat van deelname. Mocht je deelgenomen hebben aan de facultatieve module Basisbegrippen Financieel Toezicht, dan wordt dit aanvullende certificaat je na afloop van de opleiding separaat toegezonden.

 

“De Governance Opleiding geeft je niet zozeer altijd maar pasklare antwoorden, het zet je enorm aan het denken over de breedte van je verantwoordelijkheden. De case studies en de ervaringen van de docenten en mededeelnemers zijn erg waardevol en prikkelen je om je gezichtsveld te verbreden.”

Job ten Berge

CFO OCI Nitrogen

Faculty

2

Accreditatie

PE-punten

De Permanente Educatie punten die behaald worden met de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders worden door diverse beroepsorganisaties erkend. Deelname levert 36 PE-punten op bij erkenning door de beroepsgroep.

Specifieke PE-doelgroepen zijn: registeraccountants (interne/externe, MKB, overheids-, in business), financiële professionals, IT professionals, advocaten, notarissen, bestuurders van woningcorporaties, commissarissen met een PE verplichting vanuit de VTW en external auditors.

Wagner voldoet aan de voorwaarden die Aedes, KNB, NBA, NOB, RB en VTW stellen aan de toekenning van PE-punten.

 

“Zeer praktisch en goed georganiseerde Governance Opleiding waar ik veel van heb opgestoken. Een meer dan goede aanvulling op mijn kennis en ervaring als advocaat en lokaal politicus.”

Mr. Ronnie Eisenmann

Managing partner Lawoffice Eisenmann & Ravestijn

Alumninetwerk

Wagner organiseert tweemaal per jaar een Governance Kennisbijeenkomst over actuele ontwikkelingen op het gebied van Governance. Deze goed bezochte bijeenkomsten zijn kosteloos voor alumni van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders en Incompany en branchegerichte programma’s voor Bestuurders & Toezichthouders.

De kennisbijeenkomsten leveren 2 PE punten op bij erkenning door jouw beroepsgroep. De kosten voor PE registratie bedragen € 146,25 exclusief BTW.

De eerstvolgende Governance Kennisbijeenkomst vindt plaats op 4 december 2019 van 16.00 – 18.00 uur bij de Koninklijke Industrieele Groote Club in Amsterdam.

Meer informatie voor de Governance Kennisbijeenkomsten vind je hier.

 

“Als financieel directeur en RA heb ik de Governance Opleiding als zeer professioneel ervaren. Met name omdat je in toezichthoudende functies meer nodig hebt dan alleen financiële kennis. Kennis van de bestuurlijke omgeving in al haar facetten, en dan voornamelijk de invalshoek van de toezichthouder daarin, is onontbeerlijk. Kennis die goed wordt aangereikt in de Governance Opleiding”

Sytze Marseille RA

Financieel directeur

Podium voor Commissarissen & Toezichthouders

Wagner vindt het belangrijk dat alumni gefaciliteerd worden in het vormgeven en voortzetten van hun loopbaan als toezichthouder / commissaris. Daartoe is een Podium gecreëerd waar vraag en aanbod rondom toezichthoudende functies elkaar vindt. Alumni van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders kunnen na afronding van hun opleiding hun profiel plaatsen op dit Podium.

Podium voor Commissarissen & Toezichthouders

Vraag nu de online brochure aan!

 • Binnen enkele ogenblikken in je mail.
 • Uitgebreide informatie over de opleiding.
 • Op je gemak doorlezen wat onze opleiding zo bijzonder maakt.

Brochure aanvragen

Schrijf je nu gemakkelijk online in!

 • Vul het formulier zorgvuldig in (gemiddeld 5 minuten).
 • Je ontvangt een e-mail met je ingevulde gegevens.
 • Je ontvangt binnen enkele werkdagen een officiële bevestiging van je inschrijving.

Direct inschrijven

Stel je vraag! We streven ernaar je vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden. Toch liever bellen? +31 (0)85 – 016 13 00.

Gesprekspartner
Sander Claassen

06 - 21 46 15 80
sander@wagner.nl

Bekijk profiel

Accreditaties

pe algemeen logo

PE

logo cedeo

CEDEO

logo aedes

Aedes

knb logo

KNB

logo nba pe

NBA

nob logo

NOB

rb logo

RB

vtw logo

VTW

 

'Op weg naar een wereld die groter is dan onszelf.'

Onze visie op Governance.

Lees verder

Waarom kiezen voor Wagner?

 • Brede en toekomstgerichte benadering van governance
 • 12 startmomenten op 11 verschillende locaties
 • Meer dan 1.000 commissarissen opgeleid
 • Actief alumninetwerk

Aanmelden nieuwsbrief

checkOnafhankelijk en internationaal georiënteerd  checkSinds 1985checkTrusted advisorcheckRijkserkende instelling voor Hoger OnderwijscheckMeer dan 15 erkenningen