Postgraduate Opleiding Entrepreneurship

Zicht op waardecreatie

Type
Parttime

Duur
6 dagen

Startdatum
2x per jaar

Opleidingskosten
€ 4.850*

Postgraduate Opleiding Entrepreneurship

De Postgraduate Opleiding Entrepreneurship is speciaal ontwikkeld voor leiders van bedrijven en publieke organisaties die zichzelf en hun organisatie van een nieuw perspectief willen voorzien. Een perspectief dat leidt tot het creëren van nieuwe waarde en daarmee (ver)nieuw(d)e relevantie. In dit programma ontworstel je je aan de alledaagsheid van de ontstane routines. Je gaat de toekomst van de organisatie (her-)definiëren in termen van nieuwe, duurzame waarde. Het begint bij het zien van nieuwe kansruimte en vervolgens het invullen van deze ruimte vanuit ondernemendheid en het inspireren en verbinden van de mensen die er toe doen.

Zijn we (over)morgen nog wel nodig?

De wereld verandert heel snel. Nieuwe technologieën, nieuwe schaarsten. Behoeften die veranderen. Mensen én organisaties worden frequent geconfronteerd met de vraag of ze (over)morgen nog wel nodig zullen zijn. Dit programma richt zich op mensen die het antwoord op deze vraag vinden in hun ondernemendheid en hun leiderschap. Mensen die iets willen bijdragen aan ‘een wereld die groter is dan hen zelf’.

De kernvaardigheden van de succesvolle entrepreneur

Een succesvol entrepreneur beschikt over een aantal kernvaardigheden:

 • Vroegtijdig herkennen van breukvlakken
 • Relevant blijven door het (opnieuw) waardevol verbinden van de binnen- en buitenwereld
 • Herkennen van nieuwe klantbehoeften en/of manieren om daarin te voorzien
 • Het volledige potentieel van nieuwe technologie(-combinaties) realiseren
 • Mensen mee kunnen krijgen in de verandering
 • Realiseren van duurzame waarde creatie.

Deze kernvaardigheden ontwikkel je verder bij jezelf in dit programma. Ook oefen je de inspirerende overdracht van deze vaardigheden naar anderen. Een belangrijke bijdrage wordt hierin geleverd door de divers samengestelde groep. Mensen inspireren en leren van elkaar.

Wat de Postgraduate Opleiding Entrepreneurship je brengt

De Postgraduate Opleiding Entrepreneurship leidt tot bekwaamheid in het permanent relevant houden van de eigen organisatie door een actief bewust zijn van het te realiseren waardebod door de eigen organisatie. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan:

 • Strategische focus
 • Duurzaam bewustzijn van de buitenwereld
 • Generatie van (sociaal-)innovatieve ideeën
 • Direct zicht krijgen op concreet realiseerbare waarde en/of business
 • Passende nieuwe realisatie-processen in de organisatie realiseren
 • Effectievere portfolio-ontwikkeling binnen de organisatie, een beter gevulde ‘pipeline’
 • Opbouw van duurzame netwerken binnen én buiten de organisatie
 • Zelfstandig doelbewust condities voor succes kunnen scheppen
 • Een gereedschapskist vol praktische instrumenten, richtlijnen en checklists

Voor wie?

Je bent gefascineerd door het ontwikkelen van nieuwe waarde. Je onderkent daarin het belang van het voortdurend up-to-date houden van de (maatschappelijke) relevantie van jouw organisatie. Daarbij maakt het niet uit of jouw organisatie groot of klein is, in welke sector je opereert en of je profit, non- of not-for-profit bent.

Deelname kan plaatsvinden vanuit verschillende posities/rollen:

 • Als verantwoordelijke ondernemer of bestuurder, gericht op het aanzwengelen en richting geven aan entrepreneurship vanuit de (bestaande) organisatie.
 • Als verantwoordelijke voor business(development), gericht op het ontwikkelen van nieuwe waarde proposities.
 • Als beleidsontwikkelaar, innovatiemanager of adviseur, gericht op het versterken van het entrepreneurship.

Voor deelname aan de Postgraduate Opleiding Entrepreneurship is een academisch of HBO+ niveau en tenminste 5 jaar ervaring in een (relevante) positie een vereiste om een waardevolle bijdrage te kunnen ontvangen en leveren.

Curriculum

Het waardevol kunnen verbinden van de buiten- en binnenwereld is de kern van het programma. De onderwerpen die tijdens het programma aan bod komen, zullen steeds vanuit drie perspectieven (Extern-Waarde-Intern) belicht worden. Het programma bestaat uit drie fasen van elk twee dagen.

In het eerste deel van het programma ligt het accent op het ontwikkelen van Ondernemendheid.

 • Ontwikkeling omgevingsbewustzijn
 • Omgaan met paradigmashifts
 • Antennegevoel en sensitiviteit ontwikkelen
 • Herkennen van breukvlakken
In het tweede deel van het programma wordt stil gestaan bij het ontwikkelen van een succesvol Ondernemingsmodel.

 • Vanuit (klant-)waardebesef ontwikkelen van (nieuwe) relevantie
 • Relevantie vertalen in concrete waardeproposities
 • Met behulp van Design Thinking ontwikkelen van nieuwe ondernemingsmodellen
 • Lean ontwikkelen van het nieuwe business model
 • Hoe je komt tot daadwerkelijke realisatie van een nieuwe waardepropositie
Het derde deel van het programma gaat in op de toekomstbestendige realisatie van dit Ondernemingsmodel.

 • Governance: besturing & performance management
 • Financiering & waardering van nieuwe waardeproposities
 • Strategic Sourcing: opbouw en managen van netwerken, portfolio’s en partnerships
 • Stakeholdermanagement
Voor wie daar behoefte aan heeft wordt er lopende het programma een extra workshop ‘Financiële basisbegrippen’ aangeboden.

Startdatum en locaties

De Postgraduate Opleiding Entrepreneurship duurt in totaal 6 dagen met een doorlooptijd van 3 maanden. Het programma start twee keer per jaar. De locatie is Kasteel Groeneveld in Baarn.

Investering

€ 4.850, inclusief begeleiding op de opleidingslocatie, digitaal kennisplatform en exclusief arrangementskosten, boeken en BTW. 

Arrangementskosten: 6-daagse € 695, exclusief BTW.*

Boeken: ca. € 250

Facultatief: Financiële Basisbegrippen: € 350, exclusief BTW.

*Eventuele overnachtingen niet zijn inbegrepen en door de deelnemers zelf gereserveerd dienen te worden.

Fiscale aftrek voor studiekosten & rentevrije financieringsregeling

Je kunt als zelfstandig ondernemer of als werknemer altijd gebruik maken van de persoonsgebonden aftrek of de fiscale aftrek voor studiekosten. Dit houdt in dat de kosten van scholing, met inachtneming van een drempel op je inkomen, in mindering gebracht kunnen worden. Daarnaast biedt Wagner de mogelijkheid een financieringsregeling, vrij van renteheffing, af te sluiten.

Certificaat

Na afronding van de Postgraduate Opleiding Entrepreneurship ontvang je een certificaat. De uitreiking vindt plaats tijdens een feestelijk Entrepreneurship Diner.

Faculty

De leiding van het programma is in handen van twee mensen die hun sporen hebben verdiend in ondernemerschap en organisatietransformatie: Leen de Waal MSc MA en Prof. drs. Philip Wagner.

Daarnaast brengen Guus Klück MSc, Drs. Daco Woudenberg MBA en Annemarie de Vreese MSc MA hun kennis van nieuwe business(modellen) in.

Door het hele programma heen heb je inspirerende ontmoetingen met geslaagde Start up en Grow up ondernemers: Jolijn Creutzberg (Van Hulley), Auke van Stralen (Het Meetbedrijf), Jan Gerbrands (Technology of Sense), Ingrid Miltenburg (WATBETERS) en Nikolaas Bellens (Kazi). Want je leert het meest van de ontmoetingen met succes.

 

2

Accreditatie

PE-punten

Deelnemers aan dit programma worden Postgraduate Opleiding Entrepreneurship. De Permanente Educatie punten die behaald worden met de Post Graduate Opleiding Entrepreneur worden door diverse beroepsorganisaties erkend. Deelname levert 48 PE-punten op bij erkenning door de beroepsgroep.

Specifieke PE-doelgroepen zijn: registeraccountants (interne/externe, MKB, overheids-, in business), financiële professionals, advocaten, notarissen, bestuurders van woningcorporaties, commissarissen met een PE verplichting vanuit de VTW en external auditors.

Wagner voldoet aan de voorwaarden die Aedes, KNB, NBA, NOB, RB en VTW stellen aan de toekenning van PE-punten.

Gesprekspartner
Daniël Folkersma

06 - 52 45 58 44
daniël@wagner.nl

Bekijk profiel

'Entrepreneurial innovatie en veranderen'

Onze visie op Entrepreneurship

Lees verder

Waarom kiezen voor Wagner?

 • Onafhankelijk en internationaal georiënteerd
 • Wereldwijde academische partners
 • Sinds 1985
 • Trusted advisor
 • Meer dan 15 erkenningen
 • Rijkserkende instelling voor Hoger Onderwijs

Aanmelden nieuwsbrief

checkOnafhankelijk en internationaal georiënteerd  checkSinds 1985checkTrusted advisorcheckRijkserkende instelling voor Hoger OnderwijscheckMeer dan 15 erkenningen