Online Masterclasses Toekomstig Leiderschap

Vooruit op de weg die niemand kent

Duur
1 maand

Studiebelasting
12 uur

Startdatum
28 oktober 2020

Opleidingskosten
€ 495*

Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Online Masterclasses Toekomstig Leiderschap

Verandert 2020 onze ideeën over leiderschap?

De Masterclasses Toekomstig Leiderschap van Wagner zijn een traditie. De coronacrisis bracht ons ertoe deze masterclasses afgelopen voorjaar online aan te bieden. Dat bleek een succes waar we in het najaar graag een vervolg aan geven. We zijn een half jaar verder en we denken dat het tijd is voor nieuwe inspiratie. De noodzaak voor mensen en organisaties om adaptief te zijn blijkt een zaak van lange adem en legt genadeloos bloot welke vraagstukken niet langer kunnen wachten op antwoorden.

“De uitdaging in leiderschap is om te veranderen mét mensen, niet het veranderen van mensen.”
(Herman Wittockx, professor strategisch leiderschap en spreker tijdens de Online Masterclasses)

In deze tweede online editie van de Masterclasses Toekomstig Leiderschap bieden we nieuwe perspectieven op leiderschap en de consequenties daarvan op de vormgeving en governance van organisaties. We brengen kennis en inzichten van inspirerende inleiders samen met de ervaringen van deelnemers uit vele verschillende werkvelden.

Iedere bijeenkomst duurt van 16:15 uur tot 20:30 uur. De ruimte waarin we elkaar ontmoeten is virtueel. Inmiddels weten we dat dat alsnog tot mooie verbindingen en goede dialoog kan leiden, dus dat faciliteren we. Deelnemers krijgen daarnaast de mogelijkheid om één van de offline kennisbijeenkomsten bij te wonen, samen met andere Wagner alumni.

Is leiderschap van de toekomst, het leiderschap van het NU? Luister, denk en praat mee!

 

 

“Is een topresultaat een doel of een bijproduct van goed leiderschap?”

Gerard Kemkers

Topcoach en directeur TalentNED

De Online Masterclasses Toekomstig Leiderschap bieden je:

 • De nieuwste inzichten op het gebied van duurzaam leiderschap.
 • Een frisse blik op de uitdagingen van vandaag en de kansen van morgen.
 • Interactie met inspirerende sprekers en deelnemers.
 • Gelegenheid om via het kennisplatform je netwerk uit te breiden en te versterken.
 • Kennis en ideeën waarmee je je visie op de toekomst verrijkt.

Curriculum

Masterclass 1: Leiderschap in wederzijdse afhankelijkheid

Prof. dr. Wim Dubbink en drs. Egbert Mulder

Deep democracy

De stelling waar we in deze eerste bijeenkomst mee aan de slag gaan is dat de modellen waarmee we onze samenleving en organisaties hebben ingericht imperfect zijn. Juist in tijden van verandering is dat op allerhande manieren zichtbaar. Governancemodellen, organisatievormen of de inrichting van onze parlementaire democratieën zijn ontwikkeld met als doel te sturen, maar resulteren op zichzelf nooit in wezenlijke betrokkenheid. De Verenigde Naties, raden van commissarissen, belangenverenigingen: ze leiden op hun best tot instemming. Wim Dubbink introduceert het gedachtegoed van deep democracy om inzichten te verzamelen over hoe we mensen wel met hun hele hebben en houden kunnen betrekken en tot hun recht kunnen laten komen. We onderzoeken met hem wat die inzichten kunnen toevoegen aan onze imperfecte modellen

Circulair leiderschap

Met zijn uitspraak ‘Never waste a good crisis’ gaf Winston Churchill aan dat zonder de Tweede Wereldoorlog de Verenigde Naties nooit zouden zijn opgericht. De tijden zijn veranderd, de crisis is van een geheel andere orde, maar ook nu is de vraag: hoe reageren we? Blijven we hangen in crisismanagement of gebruiken we de crisis om wezenlijke transities naar ons toe te trekken? We kunnen blij zijn als op korte termijn het openbare leven doorgaat, de economie draait als voor de crisis en we weer winst maken. We kunnen ons ook realiseren dat die gerichtheid op de korte termijn uiteindelijk betekent dat we slechts verlies boeken op de ecologische klok. Sinds januari van dit jaar staat de Doomsday Clock, waarmee wetenschappers symbolisch aangeven hoe dicht de wereld bij een apocalyptisch einde is, voor het eerst sinds de introductie in 1947 op minder dan 2 minuten voor twaalf. Kunnen we de coronacrisis juist gebruiken om versneld te verduurzamen? Hoe bewerkstelligen we een paradigmashift en welke constructen helpen ons daarbij? Egbert Mulder daagt uit tot circulair leiderschap, waarin wensdenken centraal staat en de markt niet heilig is.

 

Masterclass 2: Duurzaam leiderschap

Ronald Duin en dr. Herman Wittockx

Normen, waarheid en leiderschap

De waarheid: ook tijdens de coronacrisis zien we dat daar vele versies van in omloop zijn. Waarheden komen tot ons via wetenschappers, politici, zelfbenoemde experts, vrienden, familie, collega’s, kennissen etcetera. Met de medewerkers komen deze waarheden de organisatie binnen. Die medewerkers hebben bovendien allemaal verschillende mensbeelden. Het naast elkaar bestaan van alle waarheden en mensbeelden levert complexiteit op: hoe stel je namelijk met elkaar vast wat de leidende norm en de leidende waarheid is? En op basis van welke wens voor de organisatie bepaal je dat? Ronald Duin zet deze thematiek centraal en tast die aan de hand van verschillende paradigma’s af. Samen met de deelnemers gaat hij op zoek naar nieuw leiderschap. Dat is niet te koop: leiderschap is een impliciete activiteit. Wat voeg jij toe? Welke samenleving wens jij?

Organisch organiseren

Als we weten wat we wensen kunnen we daarnaartoe veranderen. In klassiek verandermanagement volgen we daarbij een stappenplan van analyse, ontwerp, veranderplan en implementatie. De verandering vindt plaats van buiten naar binnen en mensen zitten in een passieve rol. Maar is het niet zo dat iedereen best wil veranderen, maar niet veranderd wil worden? Bij organisch veranderen staat de ontdekking van de eigen kracht van mensen centraal. Persoonlijke groei gebeurt natuurlijk en leidt tot organisatiegroei. Concepten uit het industriële denken zijn gebaseerd op het principe van extern motiveren. Herman Wittockx neemt daar afstand van en geeft handvatten om juist de intrinsieke motivatie van mensen aan te boren.  

 

Masterclass 3: Nieuw leiderschap, vernieuwing in governance?

Prof. dr. Heinrich Winter en Prof. drs. Philip Wagner

Governance en de digitale transitie

Is de digitale samenleving gebaat bij een systeem van governance dat zijn oorsprong kent in de bescherming van de openbare orde of de correctie van de markt?  Is het nog steeds effectief om organisaties te beschouwen vanuit het model van de organisatiehark en als een geheel van processen? Heinrich Winter keek tijdens het begin van de coronacrisis verwonderd op van zijn verouderde computerscherm, toen hij las dat zijn universiteit de beste online universiteit ter wereld wilde worden. Toch ziet hij het als de verrassing van het afgelopen half jaar dat veel van wat we al deden is doorgegaan. De hele digitale infrastructuur lag al klaar: we hoefden er alleen maar naartoe te navigeren. Tegelijkertijd biedt ons fanatieke gebruik van digitale technieken ook een veel beter zicht op de schaduwkanten. Sociale, juridische, politieke vraagstukken duiken overal op. Tijdens deze bijeenkomst staat de vraag centraal: hoe houden we dit vol? En vooral: welke eisen moeten we stellen aan governance en tot welke nieuwe modellen leiden die? Hoe ziet ‘de menselijke maat’ er in een digitale samenleving uit?

De harde en zachte lessen van de coronacrisis

Na vijf sprekers maken we een tussenbalans op. Wat staat er op het spel? In een interactieve sessie reflecteert Philip samen met alle deelnemers op het afgelopen half jaar en bespreken we hoe de masterclasses onze gedachten daarover beïnvloeden. Welke harde lessen trekken we? Welke lessen zijn juist milder van aard? Wat is er veranderd, hoe ben jij veranderd, wat heb je veranderd? Je krijgt voorafgaande aan deze bijeenkomst een vragenlijst. De antwoorden zal Philip gebruiken om zijn inleiding en de dialoog persoonlijk en optimaal actueel te maken.

 

Masterclass 4: Leiderschap in tijden van crisis

Prof. dr. Freek Peters en prof. drs. Philip Wagner

Contextueel leiderschap

Klassiek leiderschap gaat gepaard met termen als daadkracht, besluitvaardigheid, koers bepalen. Het gaat ervan uit dat je sterker dan de omgeving wilt zijn en in staat bent om vanuit een eigen visie naar de toekomst te kijken. Maar wat is die visie en bijbehorende richting waard als de toekomst ongewis en totaal onvoorspelbaar is? Hoe navigeer je wanneer de wereld op meerdere vlakken volledig in ontwikkeling is en er krachten zijn die sterker zijn dan onszelf? Hoe bewegen we mee? Freek Peters zet klassiek leiderschap naast nieuw leiderschap en toont aan dat de competenties die je binnen alle profielen van klassieke leiders ziet stuk voor stuk een totaal andere lading krijgen in de toekomst. In plaats van een visie heeft een leider contextueel uitzicht nodig en dat vraagt om een volstrekt open geest en brede blik. Ben jij in staat echt te luisteren naar ideeën die in eerste instantie idioot lijken? Durf je je vooroordelen los te laten en alternatieve plannen niet meteen af te keuren? Kun jij je zoeklicht vervangen voor een antenne en begrijp je waarom je dat moet willen? Met voorbeelden uit de muziek en beeldende kunst gaan we op reis langs alle transities die gaande zijn en destilleren we de competenties die nodig zijn om daarbinnen de juiste verhalen te maken.

De wereld na corona

En nu? Dat is de enige vraag die ons aan het einde van deze masterclasses nog rest. Breng je vragen, je zorgen, je ideeën, je oplossingen, je plannen in. Smeed coalities, zet de boel nog verder op scherp, wees mild: het is aan jou als deelnemer om dit laatste gesprek aan te wakkeren met inzichten. Philip voedt en ondersteunt de dialoog door de globale context, de inzichten van de afgelopen bijeenkomsten en de spontane inbreng met elkaar in verband te brengen. It’s up to us.

 

 

 

Praktische informatie

Studio WagnerStudio Wagner

De Masterclasses Toekomstig Leiderschap organiseren we in de virtual ruimte van Studio Wagner. We voorzien zowel in een kennis- en leerbehoefte als in mogelijkheden tot persoonlijk contact en het versterken van onderlinge relaties. De inleiders presenteren online, live. Je kunt vragen stellen en er is een host die interactie begeleidt. Deelnemers krijgen ruim van tevoren instructies om de virtuele ruimte te betreden en worden daar waar nodig bij ondersteund.

We richten een online kennisplatform in met informatie over en documentatie van de inleiders. Via dit platform bestaat de gelegenheid kennis te maken met de andere deelnemers en zo je netwerk uit te breiden. Verder krijg je de mogelijkheid later in het jaar een kennisbijeenkomst van Wagner bij te wonen, waar we elkaar alsnog fysiek kunnen treffen. Steeds begeleidt de host je online door een uitnodigend programma waarin veel gelegenheid is voor eigen inbreng en dialoog.

Data

Masterclass 1: 28 oktober 2020
Masterclass 2: 4 november 2020
Masterclass 3: 10 november 2020
Masterclass 4: 17 november 2020

Het programma ziet er als volgt uit:
16.15 – 16.30 uur: Virtual ontvangst en welkom
16.30 – 18.00 uur: Eerste inleiding en dialoog
18.00 – 19.00 uur: Pauze
19.00 – 20.30 uur: Tweede inleiding en dialoog

Investering

Opleidingskosten zonder PE registratie:  € 495*
Opleidingskosten met PE registratie: € 695*

Voor alumni van Wagner programma’s geldt een kortingspercentage van 15%.

*De opleidingskosten zijn inclusief digitaal kennisplatform. De Masterclasses zijn vrijgesteld van BTW.

Fiscale aftrek voor studiekosten & rentevrije financieringsregeling

Je kunt als zelfstandig ondernemer of als werknemer altijd gebruik maken van de persoonsgebonden aftrek of de fiscale aftrek voor studiekosten. Dit houdt in dat de kosten van scholing, met inachtneming van een drempel op je inkomen, in mindering gebracht kunnen worden. Daarnaast biedt Wagner de mogelijkheid een financieringsregeling, vrij van renteheffing, af te sluiten.

Certificaat

Na afronding van de Masterclasses Toekomstig Leiderschap ontvang je een certificaat van deelname.

 

 

“Je moet de ramen van kennis altijd wijd open laten staan. Nieuwe kennis en ervaringen zijn een permanente inspiratiebron. De volgende generatie van masters heeft nieuwe oplossingen voor de erfenis van hun voorgangers.”

Joop Alberda

Sportbestuurder

Faculty

2

Alumninetwerk

Kennisbijeenkomsten

Vier keer per jaar komen alumni van de Wagner programma’s bij elkaar tijdens een Kennisbijeenkomst. Nadrukkelijk zijn ook andere geïnteresseerden in dit onderwerp welkom. De kennisbijeenkomsten leveren 2 PE punten op bij erkenning door jouw beroepsgroep.

Meer informatie over de Kennisbijeenkomsten vind je hier.

 

“De masterclasses brengen groen en rijp bij elkaar. Nieuw verfrissende inzichten worden daardoor tegelijkertijd getoetst op expertises van voorheen. Dat maakt de masterclasses super interessant.”

Arjan de Vries

Directeur NFTU

Accreditatie

Rijksoverheid erkend

Wagner is een door de Rijksoverheid erkende instelling voor Hoger Onderwijs. De instellingscode (BRIN-nummer) van Wagner is 30PH.

PE-punten

De Permanente Educatie punten die behaald worden met de Masterclasses Toekomstig Leiderschap worden door diverse beroepsorganisaties erkend. Deelname aan deze Masterclasses levert 12 PE-punten op bij erkenning door de beroepsgroep.  

 

“In de Masterclasses Toekomstig Leiderschap krijg je de gelegenheid de bigger picture tot je te nemen.”  

Erik Ruts

Hoofd Partnerships, NOC*NSF en Directeur Sponsorbrein

Vraag nu de online brochure aan!

 • Binnen enkele ogenblikken in je mail.
 • Uitgebreide informatie over de opleiding.
 • Op je gemak doorlezen wat onze opleiding zo bijzonder maakt.

Brochure aanvragen

Schrijf je nu gemakkelijk online in!

 • Vul het formulier zorgvuldig in (gemiddeld 5 minuten).
 • Je ontvangt binnen enkele werkdagen een officiële bevestiging van je inschrijving.

Direct inschrijven

Stel je vraag!
We streven ernaar je vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden. Toch liever bellen? +31 (0)85 – 016 13 00.

Programma expert
Jildou Jongman

06 - 11 45 19 71
jildou@wagner.nl

Bekijk profiel

Accreditaties

pe algemeen logo

PE

crkbo logo

CRKBO

Waarom kiezen voor Wagner?

 • Topsprekers
 • Reizen langs inspirerende hotspots
 • Deelname aan exclusief alumni netwerk

Aanmelden nieuwsbrief

checkOnafhankelijk en internationaal georiënteerd  checkSinds 1985checkTrusted advisorcheckRijkserkende instelling voor Hoger OnderwijscheckMeer dan 15 erkenningen