Over Wagner

Op weg naar een wereld die groter is dan jezelf

Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Over Wagner

Onafhankelijk denken. Verbredend kijken. Ondernemend handelen. En verdiepend reflecteren. Dat is de kern van waaruit Wagner adviseert, ontwikkelt en opleidt. Onze expertise ligt op de gebieden: governance & leadership, ondernemerschap & strategie als ook transformatie van mensen en organisaties. Wij benutten deze expertise in onze verschillende activiteiten, naar verschillende doelgroepen en branches. Wij zijn meer dan een advies- ontwikkel- en opleidingsbedrijf. Wagner is een maatschappelijke onderneming die vanuit haar missie ‘ondernemen met kennis’ een bijdrage wil leveren aan de grotere maatschappelijke vraagstukken. Middels partnerschappen en investeringen dragen we bij aan ondernemerschap op het gebied van ‘greentech’, ‘bluetech’ en behoud van natuur. We delen graag kennis elders ter wereld. Want onderwijs is één van de investeringen die er in de wereld het meest toe doen.

Wij zijn een praktijk. Een mensenbedrijf.

Breedheid van visie, en toch grondigheid en diepgang – deze paradox is van toepassing op ‘de mensen van Wagner’. Het zijn persoonlijkheden met een brede ervaring. Ons generalisme is ons specialisme. Inzicht en overzicht. Met verstand van zaken en met gevoel voor verhoudingen.

 

Portfolio

Wagner heeft haar portfolio geordend in drie praktijken.

Advisory & Development

Wij zijn de ‘trusted advisor’ van ondernemers, bestuurders en toezichthouders. Wij ondersteunen mensen en organisaties in de versterking van hun visie, ondernemerschap en innovatief vermogen. Wij hebben een scherp oog voor de ontwikkeling van leiderschap. Want ‘good governance’ komt van binnenuit. Wij bieden bestuurlijke en strategische advisering en combineren dat desgewenst met ontwikkelprogramma’s. Wij begeleiden zelfevaluaties voor raden en zijn actief op het gebied van matching en (non) executive coaching.

Graduate School

Onze Graduate School is een door de Nederlandse overheid erkende instelling voor hoger onderwijs. Wagner biedt van daaruit een verzameling postgraduate programma’s en geaccrediteerde opleidingen aan. In het hart van deze praktijk bevindt zich onze succesvolle Governance Opleiding. In de vakoverstijgende Postgraduate Opleiding Entrepreneurship ga je aan de slag met het versterken van je ondernemerschap en het stimuleren van het ondernemerschap van anderen. Een Executive MBA, Coachopleiding, Trainersopleiding en Mediation Opleiding vullen dit rijke palet aan. De kennisbijeenkomsten zijn de pijlers onder het rijke en inspirerende netwerk, waar alumni elkaar blijven ontmoeten. Visievorming, transformationeel leiderschap en ondernemendheid zijn de kernthema’s in onze Graduate School.

Life Long Learning

Leren doe je niet alleen maar meer in een opleiding, dat doe je elke dag. Maar persoonlijke groei komt pas goed tot stand, als je ook afstand kunt nemen. Want alleen dan ontstaat er ruimte voor écht nieuwe inzichten, op zowel cognitief als emotioneel vlak. Dat is bij uitstek wat onze studiereizen Knowledge on Tour doen. Onze masterclasses zijn gericht op verschillende facetten van persoonlijke ontwikkeling in de levensloopbaan.

Onze mensen

Board Consultants

2

Bekijk alle Board Consultants

Faculty Members

2

Bekijk alle Faculty Members

Program Team

2

Bekijk alle Program Managers

Academic Advisors

2

Bekijk alle Academic Advisors

Bedrijfsbureau

2

Bekijk alle Bedrijfsbureau Medewerkers

Board

Bekijk de Board

Accreditaties en erkenningen

Wagner is een door de Rijksoverheid erkende instelling voor Hoger Onderwijs (BRIN nummer: 30PH).

Logo ISO 9001ISO

Wagner is ISO 9001-2015 gecertificeerd. Wij voldoen hiermee aan de internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement.

nrto keurmerkNRTO

Wagner is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Wij onderschrijven de gedragscode van de NRTO.

CRKBOcrkbo instelling logo

Wagner | Graduate School is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Wij voldoen hiermee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Logo GreenkeyMaak je wereld groter. Dat is het credo van Wagner. Daar hoort ook bij, dat we een positieve bijdrage willen leveren aan de wereld. Daarom diepen we onze maatschappelijke betekenis steeds verder uit.

We zien het als onze rol om te inspireren en te adviseren over duurzame ontwikkeling. Door het samensmelten van competenties van individuen tot competenties van organisaties ontwikkelen zich nieuwe ondernemingen. Naast korte termijn waardecreatie, vanuit de ontstane synergie van competenties, wordt ook bredere maatschappelijke waarde gecreëerd.

Voor onszelf betekent MVO ook duurzaam inkopen, duurzame gebouwen en sociale betrokkenheid. We zetten flink in op de verduurzaming van de organisatie en zijn Green Key gecertificeerd.  Duurzaam inkopen vertalen we naar fair-trade, biologisch, recyclebaar, energiebesparend en streekgebonden. Daarnaast steunen we diverse grote en kleinschalige goede doelen.

Wagner is partner van One Tree Planted

Logo One Tree PlantedWe laten samen een bos groeien

Het klimaat verandert in rap tempo. Het is niet altijd makkelijk te bedenken hoe je daar als individu invloed op kunt uitoefenen. Heel veel individuen samen kunnen echter een groot verschil maken. Zo ook heel veel bomen samen. Stel je voor dat iedereen één boom plant… Een onmogelijke opgave? Niet voor One Tree Planted. One Tree Planted is op een missie om het voor iedereen eenvoudig te maken om het klimaat te helpen door bomen te planten. Daarom is Wagner partner van One Tree Planted.

Missie Wagner

Als maatschappelijke onderneming wil Wagner een bijdrage leveren aan de grotere maatschappelijke vraagstukken.  We zijn actief in de samenleving, ondernemen met kennis en dragen middels partnerschappen en investeringen bij aan ondernemerschap op het gebied van ‘greentech’, ‘bluetech’ en behoud van natuur. Zodat we bijdragen aan  een circulaire economie. One Tree Planted is zo’n duurzame investering.

Missie One Tree Planted

One Tree Planted is een organisatie zonder winstoogmerk, gericht op wereldwijde herbebossing. De slogan van One Tree Planted is helder: Eén dollar. Eén boom. Matt Hill, oprichter van One Tree Planted: “When I started One Tree Planted in 2014, my goal was simple: make it easy for people to understand the importance of trees and make it even easier to get trees in the ground. I wanted to highlight the important work these planting organizations were doing, and get more businesses looking at tree planting as a way to give back.”

Miljoenen bomen

One Tree Planted werkt in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië en Afrika samen met partners die helpen om bomen te planten, om na brand of overstromingen bossen te herstellen, om banen te creëren, gemeenschappen te bouwen en de biodiversiteit te beschermen. Ze slagen steeds beter in hun missie: in 2018 lukte het ze om meer dan 1,3 miljoen bomen te planten en in 2019 al meer dan 4 miljoen.

Waarom bomen

Bomen helpen de planeet te koelen door schadelijke broeikasgassen op te zuigen en op te slaan in hun stammen, takken en bladeren en zuurstof terug in de atmosfeer te brengen. Ze helpen het water dat we drinken te filteren en meer dan 80% van de biodiversiteit op het land een habitat te geven. Eén volwassen boom kan gemiddeld 48 pond kooldioxide per jaar absorberen en de thuisbasis zijn van honderden soorten insecten, schimmels, mos, zoogdieren en planten. Bomen bieden werk aan meer dan 1,6 miljard mensen en zijn belangrijke ingrediënten in 25% van alle geneesmiddelen. Zo wordt aspirine bijvoorbeeld gewonnen uit de bast van een wilg.
Klik hieronder op de button voor een infographic over het belang van bomen van One Tree Planted.

Bekijk de infographic

Impact wereldwijde bebossing

Op 5 juli 2019 publiceerden wetenschappers in Science een studie over hoeveel ruimte er nog is op onze planeet voor bomen. Hun studie wijst uit dat 0,9 miljard hectare geschikt is voor de aanleg van bossen. Als we die ruimte volledig beplanten met bomen dan kunnen die als ze volwassen zijn zo’n 205 miljard ton CO2 uit de atmosfeer halen. “Als we nu in actie komen kunnen we terugkeren naar het niveau dat we ongeveer een eeuw geleden zagen”, aldus onderzoeker Tom Crowther. De studie toont aan dat het herstellen van bossen een enorme impact kan hebben op klimaatverandering.

Ergens beginnen

Bossen aanleggen is dus een goed idee. Tegelijkertijd: het daadwerkelijk planten van zoveel bomen is een complexe uitdaging met flinke politieke, ecologische en logistieke vraagstukken. Het mooie aan One Tree Planted is dat ze gewoon maar zijn begonnen aan deze complexe missie. Eerst met een klein clubje, nu met een steeds groter globaal netwerk. De ruimte van 0,9 miljard hectare is nog lang niet in zicht, maar One Tree Planted inspireert wel om te geloven dat het mogelijk is.

Partnerschap

Wagner is om die reden partner van One Tree Planted. We onderschrijven het belang van herbebossing en omarmen de daadkracht van One Tree Planted. Om het partnerschap te markeren openden we eind 2019 een fonds. Ons netwerk nodigden we uit te investeren en we stopten zelf per medewerker een bedrag in het fonds.  Dit was slechts het begin; we blijven investeren in bomen. We geven die mogelijkheid ook aan onze relaties. Bij iedere financiële transactie bieden we de optie een extra bedrag te storten voor One Tree Planted. 

Ben je ook enthousiast om te investeren in bomen? Je kunt eenvoudig een donatie doen via ons fonds. We laten samen een bos groeien!

Kijk voor meer informatie over One tree Planted op hun website.

Waarom kiezen voor Wagner?

  • Onafhankelijk en internationaal georiënteerd
  • Wereldwijde academische partners
  • Sinds 1985
  • Trusted advisor
  • Meer dan 15 erkenningen
  • Rijkserkende instelling voor Hoger Onderwijs

Aanmelden nieuwsbrief

Maak je wereld groter. Je ontmoet bij ons academische kennis. Inspirerende praktijkverhalen. Geaccrediteerde topopleidingen. En misschien wel relaties voor het leven.

Lees meer over Wagner

 

checkOnafhankelijk en internationaal georiënteerd  checkSinds 1985checkTrusted advisorcheckRijkserkende instelling voor Hoger OnderwijscheckMeer dan 15 erkenningen