Over Wagner

Op weg naar een wereld die groter is dan jezelf

Over Wagner

Onafhankelijk denken. Verbredend kijken. Ondernemend handelen. En verdiepend reflecteren. Dat is de kern van waaruit Wagner adviseert, ontwikkelt en opleidt. Onze expertise ligt op de gebieden: governance & leadership, ondernemerschap & strategie als ook transformatie van mensen en organisaties. Wij benutten deze expertise in onze verschillende activiteiten, naar verschillende doelgroepen en branches. Wij zijn meer dan een advies- ontwikkel- en opleidingsbedrijf. Wagner is een maatschappelijke onderneming die vanuit haar missie ‘ondernemen met kennis’ een bijdrage wil leveren aan de grotere maatschappelijke vraagstukken. Middels partnerschappen en investeringen dragen we bij aan ondernemerschap op het gebied van ‘greentech’, ‘bluetech’ en behoud van natuur. We delen graag kennis elders ter wereld. Want onderwijs is één van de investeringen die er in de wereld het meest toe doen.

Wij zijn een praktijk. Een mensenbedrijf.

Breedheid van visie, en toch grondigheid en diepgang – deze paradox is van toepassing op ‘de mensen van Wagner’. Het zijn persoonlijkheden met een brede ervaring. Ons generalisme is ons specialisme. Inzicht en overzicht. Met verstand van zaken en met gevoel voor verhoudingen.

 

Portfolio

Wagner heeft haar portfolio geordend in drie praktijken.

Advisory & Development

Wij zijn de ‘trusted advisor’ van ondernemers, bestuurders en toezichthouders. Wij ondersteunen mensen en organisaties in de versterking van hun visie, ondernemerschap en innovatief vermogen. Wij hebben een scherp oog voor de ontwikkeling van leiderschap. Want ‘good governance’ komt van binnenuit. Wij bieden bestuurlijke en strategische advisering en combineren dat desgewenst met ontwikkelprogramma’s. Wij begeleiden zelfevaluaties voor raden en zijn actief op het gebied van matching en (non) executive coaching.

Graduate School

Onze Graduate School is een door de Nederlandse overheid erkende instelling voor hoger onderwijs. Wagner biedt van daaruit een verzameling postgraduate programma’s en geaccrediteerde opleidingen aan. In het hart van deze praktijk bevindt zich onze succesvolle Governance Opleiding. In de vakoverstijgende Postgraduate Opleiding Entrepreneurship ga je aan de slag met het versterken van je ondernemerschap en het stimuleren van het ondernemerschap van anderen. Een Executive MBA, Coachopleiding, Trainersopleiding en Mediation Opleiding vullen dit rijke palet aan. De kennisbijeenkomsten zijn de pijlers onder het rijke en inspirerende netwerk, waar alumni elkaar blijven ontmoeten. Visievorming, transformationeel leiderschap en ondernemendheid zijn de kernthema’s in onze Graduate School.

Life Long Learning

Leren doe je niet alleen maar meer in een opleiding, dat doe je elke dag. Maar persoonlijke groei komt pas goed tot stand, als je ook afstand kunt nemen. Want alleen dan ontstaat er ruimte voor écht nieuwe inzichten, op zowel cognitief als emotioneel vlak. Dat is bij uitstek wat onze studiereizen Knowledge on Tour doen. Onze masterclasses zijn gericht op verschillende facetten van persoonlijke ontwikkeling in de levensloopbaan.

Onze mensen

Board Consultants

2

Bekijk alle Board Consultants

Faculty Members

2

Bekijk alle Faculty Members

Program Team

2

Bekijk alle Program Managers

Academic Advisors

2

Bekijk alle Academic Advisors

Bedrijfsbureau

2

Bekijk alle Bedrijfsbureau Medewerkers

Board

Bekijk de Board

Accreditaties en erkenningen

Wagner is een door de Rijksoverheid erkende instelling voor Hoger Onderwijs (BRIN nummer: 30PH).

Logo ISO 9001ISO

Wagner is ISO 9001-2015 gecertificeerd. Wij voldoen hiermee aan de internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement.

nrto keurmerkNRTO

Wagner is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Wij onderschrijven de gedragscode van de NRTO.

CRKBOcrkbo instelling logo

Wagner | Graduate School is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Wij voldoen hiermee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Logo GreenkeyMaak je wereld groter. Dat is het credo van Wagner. Daar hoort ook bij, dat we een positieve bijdrage willen leveren aan de wereld. Daarom diepen we onze maatschappelijke betekenis steeds verder uit.

We zien het als onze rol om te inspireren en te adviseren over duurzame ontwikkeling. Door het samensmelten van competenties van individuen tot competenties van organisaties ontwikkelen zich nieuwe ondernemingen. Naast korte termijn waardecreatie, vanuit de ontstane synergie van competenties, wordt ook bredere maatschappelijke waarde gecreëerd.

Voor onszelf betekent MVO ook duurzaam inkopen, duurzame gebouwen en sociale betrokkenheid. We zetten flink in op de verduurzaming van de organisatie en zijn Green Key gecertificeerd.  Duurzaam inkopen vertalen we naar fair-trade, biologisch, recyclebaar, energiebesparend en streekgebonden. Daarnaast steunen we diverse grote en kleinschalige goede doelen.

Op weg naar een wereld die groter is dan jezelf

Logo One Tree PlantedBomen en planten zijn de belangrijkste wapens in de strijd tegen teveel CO2 in de dampkring. Dat is nodig omdat CO2 zorgt voor opwarming van de aarde. Wagner levert haar bijdrage in deze mondiale transitie naar een ‘Green & Blue Economy’ door business partner te zijn van One Tree Planted.

One Tree Planted plant bomen in de hele wereld. Voor een dollar per boom. Juist nu er zoveel bosbranden, aardbevingen en orkanen zijn, is ‘reforestation’ van groot belang. Deze ‘Global Forest Watch’ geeft de stand van zaken van de bebossing van de in de wereld weer. Maak je wereld groter: plant een boom.

Waarom kiezen voor Wagner?

  • Onafhankelijk en internationaal georiënteerd
  • Wereldwijde academische partners
  • Sinds 1985
  • Trusted advisor
  • Meer dan 15 erkenningen
  • Rijkserkende instelling voor Hoger Onderwijs

Aanmelden nieuwsbrief

checkOnafhankelijk en internationaal georiënteerd  checkSinds 1985checkTrusted advisorcheckRijkserkende instelling voor Hoger OnderwijscheckMeer dan 15 erkenningen