Graag wil ik mijn brede ervaring, die ik heb opgedaan als directeur/bestuurder in de culturele sector, inzetten als commissaris/toezichthouder om zo een bijdrage te leveren aan het functioneren en voortbestaan van betreffende organisatie. Hierbij vind ik het heel belangrijk om

Het is tijd voor "anders". Ik heb mijzelf overbodig gemaakt in het familiebedrijf om na 22 jaar ruimte te maken voor nieuwe keuzes. Daarbij zeggen anderen over mij: Frank is bizar veelzijdig, inspirator, heeft een enorme ervaring, is zachtaardig en

De rol van toezichthouder is anno nu een uitdagende rol en een die mij aanspreekt. Veranderingen als gevolg van digitalisering, big data, platform economie, nieuwe toetreders, innovatie, regelgeving en last but not least de vernieuwde rol van de toezichthouder dragen

Ik wil graag mijn onafhankelijke denkkracht ten dienste laten komen van stichtingen, instellingen en bedrijven.
Een teamplayer pur sang die nooit verveelt.

Na het voltooien van mijn studie tot bedrijfseconoom en registercontroller heb ik vervolgopleidingen genoten op het gebied van logistiek, verandermanagement, leiderschap en governance.
Mijn financiële veelzijdigheid komt tot uitdrukking in de diversiteit van branches en ondernemingen waarbinnen ik sinds 1987

Als ervaren Retail CEO in complexe situaties als statutair directeur met verschillende soorten eigenaren en RVC's wil ik graag zelf mijn bijdrage leveren aan het toezicht houden in bedrijven en organisaties.

Vanuit mijn functie en werkzaam zijn binnen diverse sectoren breng ik veel branche overschrijdende financiële expertise.

Opgedane kennis en ervaring op een betrokken manier delen met als doel om gezamenlijk doelen te realiseren.

De afgelopen 25 jaar heb ik gewerkt voor dynamische bedrijven in uiteenlopende sectoren. Ik heb strategisch en financieel communicatie-advies gegeven op C-leven niveau. Altijd rondom complexe verandertrajecten, strategische heroriëntatie, fusie, overname en crisis. Momenteel ben ik Commissaris bij de Zaanse

Als voormalig DGA van een ICT-onderneming met ongeveer 45 medewerkers heb ik de afgelopen 17 jaar verschillende klanten begeleid in nieuwe innovaties en oplossingen. Ik ben in verschillende sectoren zoals onderwijs, MKB en overheid in deze hoedanigheid actief geweest, zowel

Wie is Johannes van Dijk?

Ik ben gedreven, wil graag goede prestaties leveren en successen boeken en zet zich daar met veel energie voor in. Ik beschik over een goed track record op mijn vakgebied en houd ervan om breder te

Na meerdere directiefuncties wil ik graag mijn brede ervaring en kwaliteiten inzetten in een toezichthoudende functie. Als toezichthouder draag ik graag bij aan de verdere ontwikkeling en toekomst van organisaties.

Als bestuurder zie ik het als mijn rol om partijen en opdrachten met elkaar te verbinden en ruimte te bieden. Wanneer de situatie daarom vraagt ben ik besluitvaardig en duidelijk over de in te zetten koers. Zo creëren we samen

De toezichthouder is een belangrijke gesprekspartner van het bestuur als het gaat om strategische keuzes, de continuïteit en de maatschappelijke rol. Ik denk dat ik hieraan een goede bijdrage kan leveren.

Professioneel toezicht is van cruciaal belang in het bestaan van organisaties. Vanwege het werkgeverschap, maar ook om het bestuur te voorzien van beleidskaders en te ondersteunen in het bereiken van haar doelstellingen. Goed toezicht is een vak dat door professionals

Page 1 of 15 12341415

Filter profielen