Drs. Erik Möller

Drs. Erik MöllerOp zoek naar Ondernemend toezicht? Naar een toezichthouder die outside-in redeneert? Die de continuïteit van een organisatie wil veilig stellen en daarmee vindt dat de interne organisatie, processen, mensen, cultuur en gedrag gericht horen te zijn op het maximaal resultaat bieden voor de ‘klant’?

Die klant is echter steeds minder trouw en dat vraagt om een continue aandacht voor markt, doelgroepen, concurrentie, imago en reputatie, positionering en portfolio, kansen en mogelijkheden. Externe gerichtheid dus!

Daarmee is onlosmakelijk verbonden dat organisaties moeten zorgen voor maximaal adaptief vermogen, schaalbaarheid, vernieuwing, daadkracht, efficiency en effectiviteit. Het gebruik maken van de mogelijkheden van ICT en andere technologische ontwikkelingen hoort daar, mijns inziens, absoluut ook bij. Ondernemen dus; en daarmee ook Ondernemend toezicht!

Ik draag als commissaris / toezichthouder graag bij aan organisaties die hun klanten ook zo hoog in het vaandel hebben en zich in mijn motivatie herkennen!

Kom in contact met Erik Möller: erik@ondernemend-toezicht.nl

Persoonlijke gegevens:

Voornaam: Erik
Achternaam: Möller
Geslacht: Man
Provincie: Utrecht / Noord-Holland

linkedin profiel

Huidige en voorlaatste functies, organisaties en duur:

Enerzijds zelfstandig professional sinds maart 2009 en anderzijds de laatste vier jaar met name actief op de volgende gebieden:

 • Genereren verbetertrajecten op het gebied van efficiency en effectiviteit (operational excellence+, LEAN+, TOC, …) op het niveau van Raad van Bestuur en Directie
 • Sparren met bestuurders en commissarissen / toezichthouders over ontwikkelingen op gebieden van veranderen, marktwerking, profilering en bedrijfsvoering
 • Verbinden bestuurders en commissarissen / toezichthouders door voor hen contacten te leggen en dwarsverbanden aan te brengen
 • Uitbreiden netwerk onder bestuurders en commissarissen / toezichthouders
 • Bespreken voortgang verandertrajecten inclusief uit te voeren activiteiten door betreffende zorginstelling op maandelijkse basis
 • Bespreken consequenties verandertrajecten voor organisatie, cultuur en medewerkers met bestuurders en commissarissen / toezichthouders

Huidige en voorlaatste toezichthoudende functies, organisaties en duur:

Actief deelnemer binnen de Stichting Quality Boards. Een onafhankelijke non-profit organisatie, die zich ten doel stelt de kwaliteit van toezichthouders in Nederland te bevorderen en transparant te maken. Door een platform te bieden waar commissarissen en toezichthouders in dialoog kunnen treden met elkaar om antwoorden te vinden op de meest uiteenlopende en actuele vraagstukken.

 • Participeren in maandelijkse sessies met commissarissen over inhoudelijke thema’s (internal auditing, governance code, controle versus vertrouwen, karakter profielen binnen RvC,…)
 • Mede vormgeven intervisie binnen QB
 • Behandelen praktijkcases door en met deelnemers binnen QB
 • Verder vormgeven organisatie QB en opstellen doelen, plannen

Domein: Intern toezichthouder:

 • Cooperaties
 • Familiebedrijven
 • Private bedrijven
 • Publieke organisaties
 • Start up’s
 • Woningbouwcorporaties

Gewenste rol: Lid, Voorzitter

Verworven bekwaamheden:

Vakgebieden:

 • Bedrijfsvoering, kostenbewustzijn, LEAN
 • Verandermanagement, groepsdynamica, cultuur en gedrag
 • Commercie, positionering, portfolio
 • Programma-management, procesbegeleiding
 • ICT

Sectoren waar ik ervaring in heb

 • Cultuur, sport en recreatie
 • Financiële instellingen
 • Gezondheids- en welzijnszorg
 • Industrie
 • Zakelijke dienstverlening
 • Media

Sectoren waar ik ambitie voor heb:

 • Bouwen en Wonen
 • Financiële instellingen
 • Gezondheids- en welzijnszorg
 • Industrie
 • Onderwijs
 • Zakelijke dienstverlening
 • Horeca, hotels, recreatie, leisure

Bent u statutair directeur geweest?

 • Nee
Home » Profielen » Drs. Erik Möller

Filter profielen