Drs. Gerrien Anbeek

Met veel plezier en motivatie maak ik hierbij mijn interesse kenbaar om toe te treden als voorzitter of lid van een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen.

Het biedt mij de mogelijkheid om én mijn bijdrage te blijven leveren aan goed toezicht en governance, én mijn bestuurlijke ervaring uit te breiden met het invullen van een toezichthoudende rol of voorzitterschap.

Kom in contact met Gerrien Anbeek: gerrien.anbeek@ga-er-voor.nl

Persoonlijke gegevens:

Voornaam: Gerrien
Achternaam: Anbeek
Geslacht: vrouw
Provincie: Noord-Holland

linkedin profiel

Huidige en voorlaatste functies, organisaties en duur:

 • Keynote speaker en dagvoorzitter Speakers Academy® 2020 – heden
 • Managing Director GA ERVOOR! Business & Board Services BV 2005 – heden

Huidige en voorlaatste toezichthoudende functies, organisaties en duur:

 • Lid Algemene Ledenraad NCD, Vereniging voor Commissarissen en Directeuren 2018 – heden
 • Lid RvT Stichting GAZO, lid remuneratie commissie 2015 – heden

 • Lid RvT Leprastichting, voorzitter remuneratie commissie 2012 – 2016

Domein: Interne toezichthouder

 • Beursgenoteerde bedrijven
 • Bezwaar- en Beroepscommissies
 • Cooperaties
 • Familiebedrijven
 • Maatschappelijke ondernemingen
 • Private bedrijven
 • Publieke organisaties
 • Start-up’s
 • Vertrouwenscommissies
 • Woningbouwcorporaties

Domein: Externe toezichthouder

 • Rekenkamers
 • Tuchtrechtcolleges
 • Visitatie commissies

Gewenste rol: Lid, Voorzitter

Verworven bekwaamheden:

Vakgebieden:

 • Algemeen Management
 • Crisismanagement
 • Cultuurverandering
 • Decentralisaties
 • Governance
 • Groepsdynamiek
 • HR
 • Innovatie
 • Internationaal Management
 • Mediation
 • Nieuwe vormen van samenwerken
 • Ondernemerschap
 • Organisatie / Cultuur
 • Organisatieontwikkeling
 • Organisatievraagstukken
 • Politiek bestuurlijke context
 • Procesbegeleiding
 • Projectmanagement
 • Programmamanagement
 • Transitiemanagement
 • Verandermanagement

Sectoren waar ik ervaring in heb

 • Financiële instellingen
 • Gezondheids- en welzijnszorg
 • Goede Doelen Stichting
 • NGO’s
 • Non-profit organisaties
 • Profitorganisaties
 • Start-up’s
 • Onderwijs
 • Verenigingen
 • Zakelijke dienstverlening

Sectoren waar ik ambitie voor heb:

 • Bouwen en Wonen
 • Cultuur en sport en recreatie
 • Financiële instellingen
 • Food & Agri
 • Gezondheids- en welzijnszorg
 • Industrie
 • Onderwijs
 • Openbaar bestuur
 • Politieke partijen
 • Verenigingen
 • Zakelijke dienstverlening

Bent u statutair directeur geweest?

 • Ja, 2005 – heden

Datum laatst doorlopen PES: 17-08-2018

Home » Profielen » Drs. Gerrien Anbeek

Filter profielen