Drs. Pigeaud – Wijdeveld  RC

Na het voltooien van mijn studie tot bedrijfseconoom en registercontroller heb ik vervolgopleidingen genoten op het gebied van logistiek, verandermanagement, leiderschap en governance.
Mijn financiële veelzijdigheid komt tot uitdrukking in de diversiteit van branches en ondernemingen waarbinnen ik sinds 1987 in (eindverantwoordelijke) functies geopereerd heb.
Recent was ik mede-auteur van het boek auteur van boek “financiën voor commissarissen en toezichthouders”. Hierover doceer ik o.a. bij Wagner.
In de periode 2011-2012 was ik lid van de RvC van een beursgenoteerd bedrijf. In 2017 ben ik benoemd als lid van de RvT en voorzitter van de auditcommissie bij de Consumentenbond.
Mijn belangrijkste kernkwaliteiten betreffen een hoge mate van betrokkenheid en integriteit en een onafhankelijk beoordelingsvermogen. Tevens beschik ik over een goed inlevingsvermogen en denk ik graag op resultaatgerichte wijze mee over de verdere ontwikkeling van ambitieuze en maatschappelijk relevante organisaties.

Kom in contact met Mieke Pigeaud – Wijdeveld: met.pigeaud@kpnmail.nl

Persoonlijke gegevens:

Voornaam: Mieke
Achternaam: Pigeaud – Wijdeveld
Titels: drs. RC
Geslacht: Vrouw
Provincie: Noord-Holland

Huidige en voorlaatste functies, organisaties en duur:

 • CFO bij Pi Control (2010-heden)
 • Docent bij Wagner

Huidige en voorlaatste toezichthoudende functies, organisaties en duur:

 • Lid RvC Fornix BioSciences (2011-2012)
 • Lid RvT Consumentenbond (2017 -heden)

Domein: Intern toezichthouder:

 • Beursgenoteerde bedrijven
 • Cooperaties
 • Familiebedrijven
 • Maatschappelijke ondernemingen
 • Private bedrijven
 • Publieke organisaties
 • Start-up’s
 • Woningcorporaties

Gewenste rol: Lid

Verworven bekwaamheden:

Vakgebieden:

 • Change & Herstructurering
 • Financiën
 • Governance

Sectoren waar ik ervaring in heb:

 • Food & Agri
 • Gezondheids- en welzijnszorg
 • Handel
 • Industrie
 • Onderwijs & Kinderopvang
 • Retail & Wholesale
 • Transport
 • Verenigingen
 • Zakelijke dienstverlening

Sectoren waar ik ambitie voor heb:

 • Bouwen en Wonen
 • Charity
 • Cultuur en sport en recreatie
 • Energie
 • Food & Agri
 • Gezondheids- en welzijnszorg
 • Handel
 • Industrie
 • Media
 • Onderwijs & Kinderopvang
 • Openbaar bestuur
 • Retail & Wholesale
 • Transport
 • Verenigingen
 • Zakelijke dienstverlening

Bent u statutair directeur geweest?

Ja, 2012 – 2016

Home » Profielen » Drs. Mieke Pigeaud – Wijdeveld

Filter profielen