Nico Lodewijk

De rol van toezichthouder is anno nu een uitdagende rol en een die mij aanspreekt. Veranderingen als gevolg van digitalisering, big data, platform economie, nieuwe toetreders, innovatie, regelgeving en last but not least de vernieuwde rol van de toezichthouder dragen daar wat mij betreft extra aan bij. Bedrijfs- en verdienmodellen wijzigen snel. Stakeholders zitten ook ‘veel dichter op de bedrijfsvoering’ en verwachten daarbij een (pro-)actievere rol van de toezichthouder. Tegelijkertijd is de toezichthouder geen bestuurder en blijft de voornaamste rol toetsing, ‘sparring’ en advies, maar is wel degelijk verantwoordelijk voor de strategie en het functioneren van de dagelijkse leiding van een bedrijf/instelling. Voor mij geeft dat een aantrekkelijke mix van verantwoordelijkheid, onafhankelijkheid en tegelijkertijd betrokkenheid.
In een allround rol op het snijvlak van strategie, IT en bedrijfsvoering heb ik mij altijd het best op mijn gemak gevoeld. Een toezichthouder moet naar mijn mening ook allround inclusief specifieke portefeuille kennis zijn. In een toezichthoudende rol kan ik enerzijds mijn kennis, kunde en ervaring op het gebied van onder andere strategie ontwikkeling, digitalisering, veranderingen als gevolg van de introductie van lean & agile, big data en proces interventies ter dienste stellen en anderzijds vanuit jarenlange ervaring met ‘boardroom dynamics’ ook meedenken met de bestuurder en begrijpen wat de (nieuwe) uitdagingen vereisen.
Bedrijven en instellingen die (moeten) veranderen dan wel geconfronteerd worden met grote veranderingen en het belang van innoveren en blijven door ontwikkelen onderschrijven spreken mij bijzonder aan. Relevant zijn en blijven en daar een bijdrage aan mogen leveren is wat mij betreft dan de beloning.
En tot slot; het lijkt mij ook gewoon een leuke rol!

Kom in contact met Nico Lodewijk: nicomar@upcmail.nl

Persoonlijke gegevens:

Voornaam: Nico
Achternaam: Lodewijk
Titels: Mr. drs.
Geslacht: Man
Provincie: Noord-Holland

linkedin profiel

Huidige en voorlaatste functies, organisaties en duur:

 • Chief Information Officer / Directeur IT en Business Support bij nternational Card Services B.V. 2015 – 2018.
 • Corporate Director/COO bij International Card Services B.V , 2010 – 2014

Domein: Intern toezichthouder:

 • Beursgenoteerde bedrijven
 • Cooperaties
 • Private bedrijven
 • Publieke organisaties
 • Start-up’s

Gewenste rol: Lid

Verworven bekwaamheden:

Vakgebieden:

 • Algemeen Management
 • Bedrijfsvoering
 • Change & Herstructurering
 • ICT & Digitalisering
 • Governance
 • Inkoop
 • Innovatie
 • Kwaliteit
 • Marketing & Sales
 • Politiek bestuurlijke context
 • Security

Sectoren waar ik ervaring in heb:

 • Financiële instellingen
 • Zakelijke dienstverlening

Sectoren waar ik ambitie voor heb:

 • Cultuur, sport en recreatie
 • Financiële instellingen
 • Gezondheids- en welzijnszorg
 • Industrie
 • Media
 • Openbaar bestuur
 • Retail & Wholesale
 • Zakelijke dienstverlening

Bent u statutair directeur geweest?

Nee

Home » Profielen » Mr. drs. Nico Lodewijk

Filter profielen