Categorie: Profielen

Nicolien Luttels

Graag wil ik mijn brede ervaring, die ik heb opgedaan als directeur/bestuurder in de culturele sector, inzetten als commissaris/toezichthouder om zo een bijdrage te leveren aan het functioneren en voortbestaan van betreffende organisatie. Hierbij vind ik het heel belangrijk om als team te opereren en een sparringpartner voor de bestuurder(s) te zijn.

Frank Nijhof

Het is tijd voor “anders”. Ik heb mijzelf overbodig gemaakt in het familiebedrijf om na 22 jaar ruimte te maken voor nieuwe keuzes. Daarbij zeggen anderen over mij: Frank is bizar veelzijdig, inspirator, heeft een enorme ervaring, is zachtaardig en keihard, generalist, gebalanceerd en nuchter. Als ik in de spiegel kijk, dan denk ik aan: integer, doelgericht, diepgang, ondernemer, relativerend, stabiel, stressbestendig en sociaal betrokken.

Naast commerciële toezichthoudende rollen gaat mijn ambitie nadrukkelijk ook uit naar maatschappelijke en publieke ondernemingen

Mr. drs. Nico Lodewijk

De rol van toezichthouder is anno nu een uitdagende rol en een die mij aanspreekt. Veranderingen als gevolg van digitalisering, big data, platform economie, nieuwe toetreders, innovatie, regelgeving en last but not least de vernieuwde rol van de toezichthouder dragen daar wat mij betreft extra aan bij. Bedrijfs- en verdienmodellen wijzigen snel. Stakeholders zitten ook ‘veel dichter op de bedrijfsvoering’ en verwachten daarbij een (pro-)actievere rol van de toezichthouder. Tegelijkertijd is de toezichthouder geen bestuurder en blijft de voornaamste rol toetsing, ‘sparring’ en advies, maar is wel degelijk verantwoordelijk voor de strategie en het functioneren van de dagelijkse leiding van een bedrijf/instelling. Voor mij geeft dat een aantrekkelijke mix van verantwoordelijkheid, onafhankelijkheid en tegelijkertijd betrokkenheid.
In een allround rol op het snijvlak van strategie, IT en bedrijfsvoering heb ik mij altijd het best op mijn gemak gevoeld. Een toezichthouder moet naar mijn mening ook allround inclusief specifieke portefeuille kennis zijn. In een toezichthoudende rol kan ik enerzijds mijn kennis, kunde en ervaring op het gebied van onder andere strategie ontwikkeling, digitalisering, veranderingen als gevolg van de introductie van lean & agile, big data en proces interventies ter dienste stellen en anderzijds vanuit jarenlange ervaring met ‘boardroom dynamics’ ook meedenken met de bestuurder en begrijpen wat de (nieuwe) uitdagingen vereisen.
Bedrijven en instellingen die (moeten) veranderen dan wel geconfronteerd worden met grote veranderingen en het belang van innoveren en blijven door ontwikkelen onderschrijven spreken mij bijzonder aan. Relevant zijn en blijven en daar een bijdrage aan mogen leveren is wat mij betreft dan de beloning.
En tot slot; het lijkt mij ook gewoon een leuke rol!

Ir. Gerrit de Jong

Ik wil graag mijn onafhankelijke denkkracht ten dienste laten komen van stichtingen, instellingen en bedrijven.
Een teamplayer pur sang die nooit verveelt.

Drs. Mieke Pigeaud – Wijdeveld

Na het voltooien van mijn studie tot bedrijfseconoom en registercontroller heb ik vervolgopleidingen genoten op het gebied van logistiek, verandermanagement, leiderschap en governance.
Mijn financiële veelzijdigheid komt tot uitdrukking in de diversiteit van branches en ondernemingen waarbinnen ik sinds 1987 in (eindverantwoordelijke) functies geopereerd heb.
Recent was ik mede-auteur van het boek auteur van boek “financiën voor commissarissen en toezichthouders”. Hierover doceer ik o.a. bij Wagner.
In de periode 2011-2012 was ik lid van de RvC van een beursgenoteerd bedrijf. In 2017 ben ik benoemd als lid van de RvT en voorzitter van de auditcommissie bij de Consumentenbond.
Mijn belangrijkste kernkwaliteiten betreffen een hoge mate van betrokkenheid en integriteit en een onafhankelijk beoordelingsvermogen. Tevens beschik ik over een goed inlevingsvermogen en denk ik graag op resultaatgerichte wijze mee over de verdere ontwikkeling van ambitieuze en maatschappelijk relevante organisaties.

Bert Bargboer

Als ervaren Retail CEO in complexe situaties als statutair directeur met verschillende soorten eigenaren en RVC’s wil ik graag zelf mijn bijdrage leveren aan het toezicht houden in bedrijven en organisaties.

Drs. Kees Jan Schouten

Vanuit mijn functie en werkzaam zijn binnen diverse sectoren breng ik veel branche overschrijdende financiële expertise.

Hans van Eerd

Opgedane kennis en ervaring op een betrokken manier delen met als doel om gezamenlijk doelen te realiseren.

Marieke Heringa van Kruiningen

De afgelopen 25 jaar heb ik gewerkt voor dynamische bedrijven in uiteenlopende sectoren. Ik heb strategisch en financieel communicatie-advies gegeven op C-leven niveau. Altijd rondom complexe verandertrajecten, strategische heroriëntatie, fusie, overname en crisis. Momenteel ben ik Commissaris bij de Zaanse Hockeyclub de Kraaien. In deze rol houd ik toezicht op de verhuizing en nieuwbouw van de vereniging. Tevens heb ik mijn kennis uitgebouwd met de Gouvernance opleiding van de Wagner Group. Deze ervaring en kennis wil ik graag delen met organisaties in de rol van toezichthouder of commissaris. Ik ben er van overtuigd dat mijn brede ervaring toegevoegde waarde heeft. Niet alleen voor het bedrijfsleven, maar juist ook voor (semi) overheid en non-profit. Ik ben strategisch sterk, heb een brede en frisse blik, ben politiek sensitief maar vooral een prettig persoon om mee samen te werken.

Ing. Gerrit Jan Hoogeland

Als voormalig DGA van een ICT-onderneming met ongeveer 45 medewerkers heb ik de afgelopen 17 jaar verschillende klanten begeleid in nieuwe innovaties en oplossingen. Ik ben in verschillende sectoren zoals onderwijs, MKB en overheid in deze hoedanigheid actief geweest, zowel als gesprekspartner, ontwerper en uitvoerder. Deze kennis en ervaring wil ik graag inzetten in een rol als toezichthouder.

Johannes van Dijk

Wie is Johannes van Dijk?

Ik ben gedreven, wil graag goede prestaties leveren en successen boeken en zet zich daar met veel energie voor in. Ik beschik over een goed track record op mijn vakgebied en houd ervan om breder te kijken dan mijn eigen discipline. Wil graag bijdragen aan de business performance en de sparring partner zijn. Analytisch, kritisch, onafhankelijk, snelle denker en sterk in overzicht creëren in complexe situaties, door structuur te brengen en daarmee rust. Houd afstand als het nodig is om het goede beeld van de situatie te krijgen. Sterk gericht op samenwerking, “ verbinder”: breng graag mensen uit diverse geledingen bij elkaar om problemen op te lossen. Ik ben authentiek, eerlijk en kan verfrissend zijn. Heb daarnaast binnen organisaties een hoge gunfactor en mensen werken graag met mij samen.

Daarnaast heb ik een brede maatschappelijke interesse en wil hier ook een bijdrage aan geven door er actief onderdeel van te zijn. Ik wil graag mijn expertise inzetten vanuit een rol als sparringpartner en of toezichthoudende rol. Hierin heb ik inmiddels ervaring opgedaan als bestuurder, RvC lid en VO lid en ook een opleiding bij Wagner group in genoten.

Tevens in mijn huidige adviesrol begeleidt ik diverse directies in het samenwerken met andere (KPN) onderdelen. Heb aandacht voor cultuur en manier van werken. Dit is de kracht van een organisatie, uiteindelijk zijn het de mensen die het verschil maken. De kunst om deze te laten groeien en de organisatie beter te maken. Ik help de bestuurder daar graag bij, zonder het stuur van hen over te nemen.

Door mijn persoonlijke situatie ben ik genoodzaakt om op afstand te blijven en zou dan ook graag mijn vaardigheden in de functie als toezichthouder verder willen uitbouwen. Ik ben sterk om vanuit een brede finance blik naar de organisatie te kijken en de daarbij de genomen risico’s scherp te krijgen en deze vervolgens goed te blijven monitoren.

Henk van de Weitgraven

Na meerdere directiefuncties wil ik graag mijn brede ervaring en kwaliteiten inzetten in een toezichthoudende functie. Als toezichthouder draag ik graag bij aan de verdere ontwikkeling en toekomst van organisaties.

Ine van Burgsteden

Als bestuurder zie ik het als mijn rol om partijen en opdrachten met elkaar te verbinden en ruimte te bieden. Wanneer de situatie daarom vraagt ben ik besluitvaardig en duidelijk over de in te zetten koers. Zo creëren we samen een betere en mooiere leefomgeving en werkklimaat. Ik ben opgegroeid in een katholiek, agrarisch gezin met een gezonde werkethiek en een aantal belangrijke waarden: sta ergens voor, wees eerlijk en oprecht en kom je afspraken na.

Drs. Harry Dijkhuis

De toezichthouder is een belangrijke gesprekspartner van het bestuur als het gaat om strategische keuzes, de continuïteit en de maatschappelijke rol. Ik denk dat ik hieraan een goede bijdrage kan leveren.

Dick Houtman MBA

Professioneel toezicht is van cruciaal belang in het bestaan van organisaties. Vanwege het werkgeverschap, maar ook om het bestuur te voorzien van beleidskaders en te ondersteunen in het bereiken van haar doelstellingen. Goed toezicht is een vak dat door professionals vorm gegeven moet worden waarin voldoende distantie bestaat naar bestuur en eventueel aandeelhouders om de rol kritisch uit te oefenen en voldoende nabijheid om de rol de rol met vertrouwen van stakeholders uit te oefenen. Gevraagd en ongevraagd advies leveren vaak een spanningsveld wat gemakkelijker hanteerbaar wordt als iedereen met warme professionaliteit de rol gestalte geeft. De toezichthouder geeft daar het goede voorbeeld in.

Tom Huijskens RA

Vanuit verschillende functies zoals extern en intern accountant en directeur bestuurder heb ik veel ervaring met raden van commissarissen en raden van toezicht en auditcommissies opgedaan. Graag wil ik nu als aanvulling op en vervolgstap in mijn loopbaan mijn brede kennis en ervaring op financieel economisch terrein, verandermanagement en op dat van een beheerste en integere bedrijfsvoering inzetten vanuit een toezichthoudende en adviserende rol.

Christa Barkel MA

“Verbinder van mens en maatschappij aan nieuwe technologieën”.

Mijn focus en expertise liggen bij data, blockchain en Artificial Intelligence. Ik werk met passie aan stevige verbindingen tussen bedrijven/overheden en nieuwe technologieën. Doel: waarde creëren voor mens en maatschappij. De combinatie business/maatschappij/technologie/meervoudige waardecreatie en toezichthoudende ervaring maakt mij tot een interessante kandidaat.

In veel RvT/RvC-profielen is er nog (te) weinig aandacht voor technologie en diens impact op de business. Ik wil daar graag waarde toevoegen.

Drs. Henk van der Zwaag RA

Meer dan 25 jaar werkzaam in financiële functies bij kapitaalintensieve bedrijven waarvan de laatste acht jaar als CFO bij een middelgrote beursgenoteerde onderneming. Ik beschik over ruime kennis en ervaring op het gebied van strategische (her)oriëntatie waaronder continuïteitsvraagstukken, (her)financiering, risk management & control, investor relations, externe verslaggeving, corporate governance en duurzaamheid.
Vanuit de praktijk heb ik goed zicht op de rol en positie van de commissaris als toezichthouder en sparringpartner/adviseur van het bestuur. Met de commissarisopleiding heeft mijn praktijkkennis ook een gedegen theoretische basis gekregen.
Graag zet in mij in voor een commissariaat waarbij deskundigheid, openheid en integriteit belangrijke kernwaarden zijn, de Raad op collegiale wijze functioneert en de collectieve verantwoordelijkheid goed kan worden gedragen.

Drs. Herman Hulshof

Het delen van industriële wereld ervaring om de transitie naar duurzaamheid en circulaire economie zonder al te grote risico’s tot stand te brengen.

Dr. Natasha Stroeker

Met mijn kennis en ervaring van de (non)profit sector en de opleiding bij Wagner wil ik bijdragen aan good governance en toezicht, zodat organisaties hierdoor beter kunnen presteren. Ik wil dat doen met aandacht voor zowel hard controls als soft controls.

Loading

Filter profielen